Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Ditt distrikt

Akershus

Mathias Tomta Strønen

E-post: akershus@od.no
Telefon: 473 31 635
Infoside: Gå til nettsiden for DK Akershus

Aust-Agder

Kaja Eide Bengtson

E-post: aust-agder@od.no
Telefon: 954 85 681
Infoside: Gå til nettsiden for DK Aust-Agder

Buskerud

Marius Vinje

E-post: buskerud@od.no
Telefon: 41346196
Infoside: Gå til nettsiden for DK Buskerud

Hedmark

Astri Nytrøen Nordby

E-post: hedmark@od.no
Telefon: 41256521
Infoside: Gå til nettsiden for DK Hedmark

Helgeland

Sander Marken

E-post: helgeland@od.no
Telefon: 917 13 207
Infoside: Gå til nettsiden for DK Helgeland

Hordaland

Marte Låstad Fortun

E-post: hordaland@od.no
Telefon: 479 23 881
Infoside: Gå til nettsiden for DK Hordaland

Møre og Romsdal

Maria Kårstad Sunde

E-post: moreogromsdal@od.no
Telefon: 984 41 730
Infoside: Gå til nettsiden for DK Møre og Romsdal

Nordre Nordland

Marina Johansen

E-post: nordrenordland@od.no
Telefon: 472 97 621
Infoside: Gå til nettsiden for DK Nordre Nordland

Nord-Trøndelag

Mirande Mathilde Van Rossum

E-post: nordtrondelag@od.no
Telefon: 94872511
Infoside: Gå til nettsiden for DK Nord-Trøndelag

Oppland

Amalie Abrahamsrund

E-post: oppland@od.no
Telefon: 46822216
Infoside: Gå til nettsiden for DK Oppland

Oslo

Sóley Einarsdóttir

E-post: oslo@od.no
Telefon: 915 44 224
Infoside: Gå til nettsiden for DK Oslo

Rogaland

Henriette Julie Torgersen

E-post: rogaland@od.no
Telefon: 918 67 271
Infoside: Gå til nettsiden for DK Rogaland

Salten

Solveig Magnussen

E-post: salten@od.no
Telefon: 957 07 298
Infoside: Gå til nettsiden for DK Salten

Sogn og Fjordane

Elias Lont

E-post: sognogfjordane@od.no
Telefon: 452 86 866
Infoside: Gå til nettsiden for DK Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Oresta Stasiukeviciute

E-post: sortrondelag@od.no
Telefon: 925 52 010
Infoside: Gå til nettsiden for DK Sør-Trøndelag

Telemark

Sandra Butoyi

E-post: telemark@od.no
Telefon: 900 34 719
Infoside: Gå til nettsiden for DK Telemark

Troms

Sigurd Norderval

E-post: troms@od.no
Telefon: 476 43 926
Infoside: Gå til nettsiden for DK Troms

Vest-Agder

Sofie Linnea Moe

E-post: vest-agder@od.no
Telefon: 949 79 715
Infoside: Gå til nettsiden for DK Vest-Agder

Vest-Finnmark

Ida Elise Gaare Nøstvold

E-post: vestfinnmark@od.no
Telefon: 905 56 869
Infoside: Gå til nettsiden for DK Vest-Finnmark

Vestfold

Hannah Louise Mørtl Johansen

E-post: vestfold@od.no
Telefon: 986 55 813
Infoside: Gå til nettsiden for DK Vestfold

Øst-Finnmark

Lars Gjerstad

Telefon: 950 98 351
Infoside: Gå til nettsiden for DK Øst-Finnmark

Østfold

Sofie Helland

E-post: ostfold@od.no
Telefon: 481 70 094
Infoside: Gå til nettsiden for DK Østfold