Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Aust-Agder

Hjertelig velkommen til Operasjon Dagsverk i Aust-Agder: 

Distrikskomitéen i Aust-Agder består i år av 6 engasjerte ungdommer mellom 14 og 18 år, som jobber for at norges største solidaritetsaksjon skal bli gjennomført på best mulig måte her i fylket. Dette innebærer blant annet at vi i løpet av året arrangerer to seminarer. Det ene er skolekomitesminaret, som er vårt opplæringstilbud til elevene som jobber med Operasjon Dagsverk på skolene i fylket. Det andre er Evalueringsseminaret, hvor vi inviterer elevene tilbake for å komme med tilbakemelding om hva som kan gjøres bedre til neste år. I tillegg arrangerer vi Internasjonal uke, som er kampanjeperioden i forkant av selve OD-dagen, verver skoler, hjelper skolekomitéene med å arrangere OD på sin skole, og gjør ellers vårt beste for at Operasjon Dagsverk skal bli så bra som mulig i Aust-Agder!

Vi anbefaler å kikke litt rundt på internettsiden. Det finnes mange nyttige ressurser både for elever og lærere. Alle påmeldte skoler har tilgang til Internvevet, hvor dere blant annet kan bestille foredrag til Internasjonal Uke.

Følg oss gjerne på Instagram - OD Aust-Agder
Eller lik oss på Facebook -   OD Aust-Agder

Har du spørsmål? Ikke nøl med å kontakte oss på od.austagder@gmail.com.
Øvrig kontaktinformasjon finner du her!

Med vennlig hilsen,
Distriktskomitéen i Aust-Agder for 2015

Kontaktinfo for distriktskomiteen i Aust-Agder

Kontaktperson:Sondre Emil Olsen

E-post: aust-agder@od.no
Telefon: 482 25 872