Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Dette er distriktskomiteen i Aust-Agder: 

Kaja Eide Bengtson

Leder, Økonomi

E-post: kajabengtson12@gmail.com
Telefon: 954 85 681
Ansvarsskoler: Abel, Asdal, Bykle barne- og ungdomsskole, Evje ungdomsskole, Grimstad ungdomsskole, Iveland skole, Lyngdal kristne grunnskole, Nedenes skole, Roligheden ungdomsskole, St. Fx, Tvedetrand vgs, Åmli skule, Arendal vgs.

Celius Poppe

Internett, seminar

E-post: gliffbliff@gmail.com
Telefon: 48209411
Ansvarsskoler: Arendal International School, Fjære ungdomsskole, Grimstad ungdomsskole, Holviga skole, Høvåg skole, Stuenes skole, Åmli skule

Henriette Jørgensen Olsen

Nestleder, seminar, foredrag

E-post: henriette.olsen@elev.no
Telefon: 94787887
Ansvarsskoler: Birkenlund ungdomsskole, Dahlske vgs avd Dahlske, Drottningborg vgs, Froland ungdomsskole, Hisøy skole, Lyngdal Kristne grunnskole, Stinta ungdomsskole, Vegårshei skule

Johanne Eriksen Saltnes

Jobb, presse, SK-ansvarlig

E-post: johanee97@hotmail.com
Ansvarsskoler: Abel, Engesland skole, Nedenes skole, Risør vgs, Valstrand ungdomsskole

Sondre Emil Olsen

Seminar

E-post: sondreson.olsen1@gmail.com
Telefon: 482 25 872
Ansvarsskoler: Arendal Kommunale Voksenopplæring, Birkenlund, Drottningborg Videregående Skole, Fjære Ungdomsskole, Holviga Ungdomsskole, Langemyr, Moltemyr, Risør Videregående Skole, Sandum, Stinta Ungdomsskole, Valstrand Ungdomsskole