Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Buskerud

Hei!

Distrikskomitéen for Operasjon Dagsverk i Buskerud har i oppgave å gjennomføre solidaritetsaksjonen på best mulig måte i nettopp Buskerud. Selvfølgelig kreves det mye sammarbeid og arbeid av både Skolekomitéene og Hovedkomitéen, men det er altså Distriktskomitéen som har det generelle ansvaret for gjennomføringen av aksjonen i sitt fylke. Oppgavene en Distrikskomite kan ha er å arrangere regionale- og lokale seminarer, arrangere Internasjonal Uke i fylket, verve skoler og ikke minst hjelpe Skolekomitéene med å arrangere Operasjon Dagsverk på deres egen skole.

Distriktskomitéen i Buskerud består av 6 ungdommer i alderen 15-18 år. Det er også Distriktskomitéen innenfor eget fylke man skal ta kontakt med om man lurer på noe anngående prosjektet, om man vil ha hjelp til noe eller om det skulle være noe annet man har lyst til å ringe Distriktskomitéen for. Med andre ord er ingen sprøsmål for små!

Viktige datoer:

Skolekomitéseminar: 18-20 september.  
Internasjonal uke: 12-23. Oktober.
OD-dagen: 29 oktober.
Evalueringsseminar: dato kommer.

Mvh
Distrikskomitéen for Operasjon Dagsverk i Buskerud

Kontaktinfo for distriktskomiteen i Buskerud

Kontaktperson:Marius Vinje

E-post: buskerud@od.no
Telefon: 41346196