Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Dette er distirktskomiteen i Buskerud:

Ole-Torbjørn Thorgersen

Økonomi

E-post: olethor@hotmail.no
Telefon: 476 49 491