OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Nordre Nordland

Hei

Vi er distrikstkomiteen i Nordre Nordland! Vi er 10 engasjerte ungdommer i alderen 15-18 år, og vi skal jobbe i DK i år. Vår jobb går ut på å organisere Operasjon Dagsverk i Nordre Nordland. Vi verver skoler, arrangerer seminarer for elever og hjelper skolekomiteene på skolene rundt om i distriktet. I tillegg til dette arrangerer vi aksjoner og andre arrangementer i løpet av internasjonal uke. På denne siden vil du finne nyttig informasjon som vi legger ut om seminarer og annet vi arrangerer i løpet av året.

Viktige datoer for årets OD i distriktet er:

Skolekomiteeseminar: 18-20. september
Internasjonal uke: 12-23. oktober
OD-dagen: 29. oktober

Ønsker du å kontakte oss? Detter er hvordan du kan finne oss. Vi snakker gjerne med deg!

Mail:  nordrenordland@od.no
Tlf. DK-leder, Aurora Julie Haaland Stenersen: 476 56 269

Vi er også på sosiale medier:
Facebook: Operasjon Dagsverk i Nordre Nordland
Instagram: odnordrenordland
Twitter: odnordrenordland

Kontaktinfo for distriktskomiteen i Nordre Nordland

Kontaktperson:Thea Edvardsen

E-post: nordrenorland@od.no
Telefon: 91824830