Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Dette er distriktskomiteen i Rogaland

Henriette Julie Torgersen

Leder, seminar, internasjonal uke

E-post: henriette.julie.torgersen@gmail.com
Telefon: 918 67 271