Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Sør-Trøndelag

Velkommen til distriktskomitéen i Sør-Trøndelag sine internettsider.

 
I år er vi 3 aktive medlemmer, som gleder oss til å ta fatt på den flotte oppgaven det er å bli kjent med alle de flotte elevene der ute som vil delta på (eller bare vite mer om) årets prosjekt. 


Vi er ansvarlige for organiseringen av Operasjon Dagsverk i vårt fylke og fungerer som et bindeledd mellom hovedkomiteen og skolene i Sør-Trøndelag.

Vår oppgave er å hjelpe dere der ute i vårt vakre fylke med organiseringen og gjennomføringen av Operasjon Dagsverk på deres skole.


Distriktskomiteen arrangerer seminarer, har ansvaret for å verve skoler til OD, arrangerer Internasjonal Uke i Sør-Trøndelag og hjelper generelt skolekomiteerne med deres arbeid.

Om du er lærer, arbeidsgiver, skolekomiteer eller elev, er det bare å kontakte oss i Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag om du har noen spørsmål!
(se kontaktinformasjon i høyrespalten)

Kontaktinfo for distriktskomiteen i Sør-Trøndelag

Kontaktperson:Oresta Stasiukeviciute

E-post: sortrondelag@od.no
Telefon: 925 52 010