Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Vest-Finnmark

Velkommen til distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk i Vest-Finnmark!

Vår komité består av åtte engasjerte ungdommer fra Vest-Finnmark som jobber frivillig med OD hele året rundt. Vi er ansvarlige for organiseringen av Operasjon Dagsverk i Vest-Finnmark og fungerer som et bindeledd mellom hovedkomitèen til OD og skolene i Vest-Finnmark.
Vår oppgave er med andre ord å sørge for at organiseringen av Operasjon Dagsverk i distriktet går som smurt!

Distriktskomitéen arrangerer seminarer, verver skoler, arrangerer Internasjonal Uke i Vest-Finnmark og hjelper skolekomitéene og skolene med å arrangere OD-dagen på sin skole.

Ettersom Elevorganisasjonen er moderorganisasjonen til Operasjon Dagsverk samarbeider vi tett med Elevorganisasjonen i Finnmark. Hvis du har spørsmål angående elevers rettigheter og andre ting som har med din skolehverdag å gjøre, kan du sjekke ut nettsidene til fylkesstyret til EO i Finnmark her.

Hvis du har spørsmål angående arrangeringen av OD i Vest-Finnmark, kan du kontakte distriktskomitéen til OD i Vest-Finnmark!

Kontaktinfo for distriktskomiteen i Vest-Finnmark

Kontaktperson:Ida Elise Gaare Nøstvold

E-post: vestfinnmark@od.no
Telefon: 905 56 869