OD-dagen 1. november 2018
Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
FAQ
 Q: Hvordan kan jeg bli med på OD?
A: Skolen din må være påmeldt OD for at du kan delta. Om skolen din ikke allerede er påmeldt OD, kan du snakke med elevrådet på din skole. Det er elevrådet som bestemmer om skolen skal være med på OD.
 Q: Må man jobbe på OD-dagen?
A: Nei, det er helt frivillig å jobbe på OD-dagen. For de som ikke ønsker å jobbe skal det arrangeres et alternativt opplegg på skolen som skal være tilnærmet lik en ordinær skoledag.
 Q: Hvordan betale for dagsverk?
A:

Arbeidsgivere kan betale for dagsverk på www.betale.od.no. Privatpersoner kan betale med vipps og kort, mens bedrifter kan betale med vipps, kort og faktura.

Arbeidsgiver fyller inn informasjon om seg selv, elevens navn og skole, og velger ønsket betalingsmåte. Når betalingen gjennomføres får man en kvittering med et referansenummer. Referansenummeret skrives på elevens arbeidskort, da det er beviset på at eleven har mottatt digital betaling for dagsverket.

Om skolen godtar kontantbetaling, kan arbeidsgiver betale med kontanter til eleven. Beløpet skrives på elevens arbeidskort, som eleven har med seg tilbake til skolekomiteen når kontantene leveres etter OD-dagen.


 Q: Kommer pengene frem?
A: OD er alltid sikker på at pengene går dit de skal og har gode rutiner når det kommer til utbetaling av pengene og oppfølging av prosjektene. Les mer her
 Q: Når er OD-dagen?
A: Torsdag 1. november 2018
 Q: Hva er Elevorganisasjonen?
A: Elevorganisasjonen (EO) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskole i Norge. Les mer her
 Q: Må alle skoler arrangere Internasjonal Uke(IU)?
A: Skoler som deltar på Operasjon Dagsverk binder seg til å arrangere IU. Dette fordi OD bygger på frivillighet og solidaritet. Kunnskap er et grunnlag for å kunne basere seg på forståelse og respekt, som igjen er grunnlag for solidaritet. Og med kunnskapen elevene får skal alle som deltar på IU kunne ta en aktivt og selvstendig valg på om de vil jobbe på OD-dagen eller ikke. Å arrangere IU betyr ikke at man må sette av to hele uker, men at man må sette av tid til at alle elever skal få kunnskap om årets prosjekt, OD og solidaritet og større globale spørsmål.
 Q: Hvor kan jeg finne arbeidskortene?
A:

Arbeidskortet finner du på siste siden av prosjektfolderen som skolen har fått tilsendt i sin materiellpakke. Denne siden kan rives/klippes av, og brukes som en kvittering for mottatt betaling.

 Q: Hva er Biblioteket?
A: Biblioteket er en undervisningsplattform OD tilbyr til sine skoler. Innholdet består av internasjonalisert undervisning, og materiell skolene kan benyttet seg av under Internasjonal uke. Biblioteket finner du her
 Q: Hva er årets prosjekt?
A: OD2017 støtter Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største oljekatastrofe i Nigeria. Les mer om prosjekter her. Les mer på vieralleoljebarn.od.no
 Q: Hvor mye av pengene går til administrasjon?
A: OD bruker maks 15% av de innjobbede midlene på annet enn prosjektet. Dette er administrasjon, som lønn til tre ansatte, telefon og kontor, men det er også hele informasjonskampanjen. Det betyr av heftene skolene mottar, seminarene elevene på skolene kan reise på, foredragsholderne vi sender ut og mye annet også inngår i denne prosenten.
 Q: Hvordan får vi passordet til skolesiden (internvevet)?
A: Trykk på logg inn på skolesiden, helt nederst på nettsiden. Videre trykker du på trenger du passord? Om ikke dette fungerer kan du sende en mail til od@od.no
 Q: Hva er alternativt dagsverk?
A: For de som ikke blir fristet av å jobbe hjemme eller i lokalbutikken, er kanskje alternativt dagsverk et spennende alternativ. Husk at alternativt dagsverk er et like fullverdig arbeid som hvilken som helst annen jobb på OD-dagen, noe som også betyr at inntjeningssummen er den samme (300 for elever ungdomsskolen, 400 for elever VGS)
 Q: Hvordan fører vi skoleregnskap?
A:

I år har vi forbedret våre digitale løsninger, og skoleregnskapet skal i år leveres kontant via skolesidene. Les mer om skoleregnskap her.

 Q: Hva er minsteprisen for et dagsverk?
A:

Minsteprisen er 300,- for elever ved ungdomsskolen, og 400,- for elever ved videregående skole.

 Q: Når er Internasjonal uke?
A:
15. - 26. oktober 2018
 Q: Hva gjør vi med kontantene vi har jobbet inn på OD-dagen?
A:

Om skolen har mottatt kontanter fra elever på OD-dagen skal disse betales inn til OD. Husk å bruke skolens KID-nummer ved innbetaling av kontanter til OD. Skoler finner KID nummer og ODs kontonmmer ved å logge seg inn på skolesiden.Vi anbefaler å bruke postkontor eller post i butikk ved innbetaling av kontanter. Alle butikker som har posttjenester, skal også ha DNB banktjenester. Her kan dere sette inn opptil 25 000 kr om gangen, har dere mer kontanter enn det, må det settes inn i flere omganger.  Alle postkontor tar i mot penger til OD. Her kan man sette inn opptil 100 000 kr omgangen, så om skolen har jobbet inn mye i kontanter, kan det være lurt å stikke på et postkontor!  Husk å ta vare på kvitteringene fra innbetalingene, og sjekk at beløpet dere har betalt inn vises på skoleregnskapssiden når skoleregnskapet leveres. 

 Q: Hva er OD?
A: Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen arrangeres på ungdomskoler og videregåendeskoler og består av informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen, der man kan velge å jobbe en dag. Aksjonen er underlagt Elevorganisasjonen. Les mer her
 Q: Hva er Internasjonal Uke (IU)?
A: Internasjonal Uke (IU) er ODs informasjonskampanje, som går over to uker og avsluttes med OD-dagen. Les mer her
 Q: Hvordan bestiller vi foredrag?
A: For å bestille foredrag må du logge inn på skolesiden (internvevet). Under fanen «foredragsbestilling» lager du en plan for foredrag på skolen, og sender den inn.
 Q: Må vi bestille materiell?
A:
Når en skole melder seg på OD får de automatisk tilsendt materiellet de trenger. Vi starter materiellutsendelser i starten av september, så materiellet vil være på skolen i god tid før Internasjonal Uke. Skoler som melder seg på i løpet av høsten kan regne med å få materiellet etter ca. 2 uker. Hvis dere ikke har fått materiellet, kontakt oss på od@od.no, så sender vi det til dere på nytt!

Klikk på spørsmålet i listen til venstre for å se svaret.
Dersom du ønsker å lukke svaret, klikk på spørsmålet igjen.

Har du andre spørsmål, send mail til od@od.no