OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
FAQ
 Q: Hvordan kan jeg bli med på OD?
A: Skolen din må være påmeldt OD for at du kan delta. Om skolen din ikke allerede er påmeldt OD, kan du snakke med elevrådet på din skole. Det er elevrådet som bestemmer om skolen skal være med på OD.
 Q: Må man jobbe på OD-dagen?
A: Nei, det er helt frivillig å jobbe på OD-dagen. For de som ikke ønsker å jobbe skal det arrangeres et alternativt opplegg på skolen som skal være tilnærmet lik en ordinær skoledag.
 Q: Hvordan betale for dagsverk?
A: Det finnes flere måter arbeidsgiver å betale for dagsverket:
  1. Betale med Vipps: Gå inn på www.betale.od.no Registrer elevens navn, og velg "betal med Vipps". Fyll inn ditt telefonnummer, så trekkes pengene fra din konto.
  2. Betale med faktura(kun for bedrifter): Gå inn på www.betale.od.no Skriv inn ditt organisasjonsnummer. Da fylles skjemaene seg ut automatisk. Klikk "Betal med faktura", og du får en faktura til e-postadressen du registrerer med en gang.
  3. Betale med bankkort: Gå inn på www.betale.od.no Registrer elevens navn, og velg "betal med kort". Fyll inn dine kortdetaljer, så trekkes pengene fra din konto.
  4. Betale kontant til eleven: Gå inn på www.betale.od.no Registrer elevens navn, og velg "betal med kontanter". Gi pengene til eleven og husk å kvittere for riktig beløp.
 Q: Kommer pengene frem?
A: OD er alltid sikker på at pengene går dit de skal og har gode rutiner når det kommer til utbetaling av pengene og oppfølging av prosjektene. Les mer her
 Q: Når er OD-dagen?
A: Torsdag 2. november
 Q: Hva er Elevorganisasjonen?
A: Elevorganisasjonen (EO) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskole i Norge. Les mer her
 Q: Må alle skoler arrangere IU?
A: Skoler som deltar på Operasjon Dagsverk binder seg til å arrangere IU. Dette fordi OD bygger på frivillighet og solidaritet. Kunnskap er et grunnlag for å kunne basere seg på forståelse og respekt, som igjen er grunnlag for solidaritet. Og med kunnskapen elevene får skal alle som deltar på IU kunne ta en aktivt og selvstendig valg på om de vil jobbe på OD-dagen eller ikke. Å arrangere IU betyr ikke at man må sette av to hele uker, men at man må sette av tid til at alle elever skal få kunnskap om årets prosjekt, OD og solidaritet og større globale spørsmål.
 Q: Hvor kan jeg finne arbeidskortene?
A: Vi bruker ikke lengre arbeidskort. Når du jobber på OD-dagen, registrerer du eller arbeidsgiveren dagsverket på www.betale.od.no Her kan arbeidsgiveren betale med vipps, kort, faktura, eller kontanter. Her fyller arbeidsgiveren inn litt info om seg selv eller sin bedrift, og navn på elev, klasse og skole. Da får skolen beskjed om hva som er registrert inn på sin skoleside på www.od.no 
Her kan lærere og skolekomiteen sjekke at innbetalingene er i orden når de senere skal føre regnskap for OD-dagen.
 Q: Hva er Biblioteket?
A: Biblioteket er en undervisningsplattform OD tilbyr til sine skoler. Innholdet består av internasjonalisert undervisning, og materiell skolene kan benyttet seg av under Internasjonal uke. Biblioteket finner du her
 Q: Hva er årets prosjekt?
A: Årets prosjekt velges på Elevtinget 6.mars. 
 Q: Hvor mye av pengene går til administrasjon?
A: OD bruker maks 15% av de innjobbede midlene på annet enn prosjektet. Dette er administrasjon, som lønn til tre ansatte, telefon og kontor, men det er også hele informasjonskampanjen. Det betyr av heftene skolene mottar, seminarene elevene på skolene kan reise på, foredragsholderne vi sender ut og mye annet også inngår i denne prosenten.
 Q: Hvordan får vi passordet til skolesiden (internvevet)?
A: Trykk på logg inn på skolesiden, helt nederst på nettsiden. Videre trykker du på trenger du passord? Om ikke dette fungerer kan du sende en mail til od@od.no
 Q: Hva er alternativt Dagsverk?
A: For de som ikke blir fristet av å jobbe hjemme eller i lokalbutikken, er kanskje alternativt dagsverk et spennende alternativ. Husk at alternativt dagsverk er et like fullverdig arbeid som hvilken som helst annen jobb på OD-dagen, noe som også betyr at inntjeningssummen er den samme (300 for ungdomsskolen, 400 for VGS)
 Q: Hvordan fører vi skolekomitéregnskap?
A: Les alt om skolekomitéregnskap her
 Q: Hva er minsteprisen for et dagsverk?
A: Minsteprisen er 300,- for ungdomsskole, og 400,- for videregående.
 Q: Når er Internasjonal uke?
A: 17. - 28. oktober
 Q: Hva er OD?
A: Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen arrangeres på ungdomskoler og videregåendeskoler og består av informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen, der man kan velge å jobbe en dag. Aksjonen er underlagt Elevorganisasjonen. Les mer her
 Q: Hva er IU?
A: Internasjonal Uke (IU) er ODs informasjonskampanje, som går over to uker og avsluttes med OD-dagen. Les mer her
 Q: Hvordan bestiller vi foredrag?
A: For å bestille foredrag må du logge inn på skolesiden (internvevet). Under fanen «foredragsbestilling» lager du en plan for foredrag på skolen, og sender den inn.
 Q: Vi har ikke fått materiell, hva gjør vi?
A: Materiellet sendes ut slik at det er fremme på skolene ca. en uke etter skolen melder seg på. I år har vi opplevd problemer med utsendelsene, og jobber kontinuerlig med at dere skal få deres materiell i tide. Vi beklager forsinkelser. Hvis dere ikke har fått materiellet, kontakt oss på od@od.no, så sender vi det til dere på nytt!

Klikk på spørsmålet i listen til venstre for å se svaret.
Dersom du ønsker å lukke svaret, klikk på spørsmålet igjen.

Har du andre spørsmål, send mail til od@od.no