OD-dagen 1. november 2018
Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Fakkeltog på OD-dagen 2010

Hva er OD?

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen består av to deler: Internasjonal Uke og OD-dagen. Dette handler om de to store tingene vi gjør: internasjonalisert undervisning og bistandsprosjekter. 

Hvordan kan noen mennesker i verden leve på fem kroner dagen, mens andre eier jakker til fem tusen? Hvorfor eier verdens 85 rikeste mennesker mer enn de 3,5 milliarder fattigste? Hvorfor er 60 millioner jenter i verden barnebruder? Her finnes det ingen enkle svar. Men vi vet at det finnes en del strukturer i verden som opprettholder urettferdighet. OD handler om kunnskap. Vi ønsker refleksjon rundt kompliserte spørsmål.

Vi viser at verden er urettferdig, og vi vet at vi kan gjøre noe med det. Derfor må vi lære mer om verden rundt oss. 

Internasjonal Uke 
Handler om nettopp dette. Hvert år velger norske elever et prosjekt. Med utgangspunkt i dette lager OD en kampanje som skolene arrangerer. Eksempler på temaer som har blitt satt fokus på de siste årene er kastesystemet i Nepal, vestens syn på Afrika og vold i skolen i Mellom-Amerika. Men Internasjonal Uke handler også om de store sammenhengene. Om solidaritet, frivillighet og om hva som gjør at forskjellene i verden øker. For å forstå hva vi kan gjøre for å endre verden, må vi først forstå hvordan den ser ut i dag, og hvorfor. 

OD-dagen 
Er et helt konkret tilbud til å være med på å gjøre verden litt mer rettferdig. Du får muligheten til å gi én dag av egen utdanning, til inntekt for andres utdanning. Gjennom det valgte prosjektet jobbes det årlig inn 20 til 25 millioner kroner på OD-dagen. Det er ikke småtteri. Disse pengene er med på å skape en stor forskjell i mange menneskers liv. Gjennom OD kan norske elever være med på å bygge en fremtid for titusener av mennesker. 

Vi ønsker at alle, uansett hvor man er født, skal ha like muligheter til å komme seg frem i livet. Derfor er vi er politisk og religiøst uavhengige. Vi tror på ungdom, utdanning og utvikling!


Hvordan brukes pengene?
  
OD har en fast ansatt bistandsrådgiver som har ansvaret for å følge opp prosjektene. For at prosjektene ikke skal stoppe selv om pengene fra OD tar slutt, jobber man for at prosjektene er lokalt forankret, og at lokale organisasjoner og myndigheter i prosjektlandene tar mest mulig del i prosjektene. Pengene som jobbes inn på OD-dagen utbetales i flere porsjoner over flere år. Samarbeidsorganisasjonen må levere detaljerte budsjetter og årsplaner i begynnelsen av hvert år, som må godkjennes av ODs bistandsfaglige råd. Rådet består av tidligere OD-ledere og bistandseksperter med ulik ekspertise innenfor bistands- og utviklingsarbeid.  

Vi mottar støtte fra Norad til våre informasjonstiltak. Avtalen med Norad finnes her:

https://issuu.com/operasjondagsverk/docs/signert_kontrakt_norad___od_2017-20

FAKTA
20-25 millioner kroner jobbes inn på OD-dagen hvert år
Maks 15% av innjobbelde midler går til administrasjon og til å lage kampanjen
4000 frivillige bidrar med å arrangere Internasjonal Uke og OD-dagen hvert år
FAKTA
25-30 millioner kroner jobbes inn på OD-dagen hvert år
Maks 15% av innjobbelde midler går til administrasjon og til å lage kampanjen
4000 frivillige bidrar med å arrangere Internasjonal Uke og OD-dagen hvert år