Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Fakkeltog på OD-dagen 2010

Hva er OD?

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Vi jobber med å spre informasjon og stimulere til refleksjon om global utvikling i ungdoms- og videregående skoler i hele Norge. 

Vi tilbyr er en enkel og engasjerende måte å lære mer om verden. Vi sender ut gratis undervisningsmateriell og foredragsholdere til skoler over hele Norge. Slik lærer elevene mer om hvordan verden henger sammen, og hva vi kan gjøre for å endre den til der bedre. For å skape en annen verden, må vi først forstå den vi har.

Elever som deltar kan jobbe en dag, og gi lønna til et utviklingsprosjekt som støtter ungdom i andre deler av verden. Vi mener at verden er urettferdig. Mesteparten av verdens rikdom eies av en liten elite, mens milliarder lever i fattigdom. Millioner av ungdommers stemme blir aldri hørt. Mange får ikke bestemme over egne liv og fremtid. Vi tror at vi kan være med å endre dette. Gjennom OD har elever i Norge vært med på å bygge en fremtid for titusener av mennesker i hele verden. 

Vi er politisk og religiøst uavhengige, og støtter alltid ungdom, utdanning og utvikling.


Hvordan brukes pengene?  

Du kan være trygg på at pengene bidrar til reell og bærekraftig utvikling. Bistand er komplisert, som er hvorfor vi  kun jobber med seriøse bistandsaktører.  Vi har over 50 års erfaring, og jobber med de beste i bransjen. I alle prosjekter må gjennomgås detaljerte budsjetter og planer jevnlig av en gruppe med ekspertise innenfor bistands- og utviklingsarbeid. 

Vi mottar støtte fra Norad til våre informasjonstiltak. Avtalen med Norad finnes her:

https://issuu.com/operasjondagsverk/docs/signert_kontrakt_norad___od_2017-20

FAKTA
20-25 millioner kroner jobbes inn på OD-dagen hvert år
Maks 15% av innjobbelde midler går til administrasjon og til å lage kampanjen
2500-3000 frivillige bidrar med å arrangere Internasjonal Uke og OD-dagen hvert år