Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Betaling for dagsverk

Arbeidsgivere kan betale for dagsverk på betale.od.no med vipps og kort og faktura (bedrifter med organisasjonsnummer).  Arbeidsgiver fyller inn informasjon om seg selv, elevens navn, skole og klasse, og velger så ønsket betalingsmåte.

Når betalingen er gjennomført mottar arbeidsgiver en e-post med kvittering og et referansenummer. Referansenummeret skrives på elevens arbeidskort, da det er beviset på at eleven har jobbet på OD-dagen. 

Noen skoler godtar kontantbetaling for dagsverk, sjekk med eleven. Beløpet skrives på elevens arbeidskort, som eleven tar med seg tilbake til skolen når kontantene leveres etter OD-dagen. Det gis ikke kvittering til arbeidsgiver for betaling med kontanter.

  

Trykk her for å betale for dagsverk!

  

Minstepris for dagsverk er:

400 kr for jobb utført av elev ved videregående skole

300 kr for jobb utført av elev ved ungdomsskole

  


Ved spørsmål angående betaling, vennligst kontakt OD sentralt på telefon 22 99 37 10 eller e-post od@od.no

Om eleven ikke har med arbeidskort kan det lastes ned og printes ut herfra