OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Hvordan levere skoleregnskap

Frist 1. desember

1) Logg inn på skolesiden via www.od.no

 .

2) Når du er logget inn på skolesiden, trykk på knappen der det står «Skoleregnskap og klasselister»

 .

3) Under «Klasselister», ser du hvilke elever som har registrert betaling på www.betale.od.no. Elevene står inndelt etter klasse, og oversikten kan skrives ut som pdf. Her har du også mulighet til å rydde i klasselistene, og slå sammen klasser osv.

 .

4) Når du er klar, trykk deg videre på den grønne knappen som heter «Skoleregnskap»

 .

 .

5) Her finner du oversikt over hva som er registrert av innbetalinger på din skole så langt, både betalingene som hentes automatisk fra betale.od.no og eventuelt kontantbetalinger dere har registrert manuelt under «klasselister». Her kan du også manuelt endre tallene på det som er registrert så langt, om du mener noe er feil. Trykk i så fall på blyant-tegnet bak klassen du kunne tenkt deg å endre informasjon om, og legg inn/endre den informasjonen du ønsker.

 .

 .

6) Har skolen tatt imot kontanter i forbindelse med OD-dagen, trykk deg videre på knappen hvor det står «2.Kontantbetalinger». Har ikke skolen håndtert kontanter i år, kan du hoppe videre til steg 10!

 .

 .

7) Har skolen tatt imot kontanter, må dette settes inn på Operasjon Dagsverk sin konto. Mange banker tar ikke imot kontanter over disk lengre, da kan du heller oppsøke et postkontor eller en post-i-butikk, eler bank-i-butikk. (Har skolen mer enn 20 000 kr i kontanter, er det best om dere benytter dere av et postkontor). Du kan hente ned en giroblankett/pdf med kontonummeret til OD og skolen sitt KID-nummer om du trykker på linken som er markert på bildet under.

 .

.

8) Når du har vært i banken/posten, ta vare på kvitteringen. Du kan skanne kvitteringen og laste den opp ved å fylle ut skjemaet og trykke på knappen «Velg», som vist på bildet under. Det er viktig å dokumentere kontantinnbetalingene, i tilfelle vi skulle ha vansker med å spore innbetalingene gjort av din skole.

.

 .

9) Hvis skolen allerede har vært i banken, og benyttet seg av riktig KID-nummer og kontonummer, kan det være vi allerede har registrert innbetalingen. I så tilfelle dukker den opp i oversikten nederst på siden når du er inne på menyvalget «2. Kontantbetalinger». Se bildet under. Merk at det kan ta noen dager fra dere har satt pengene i banken til de dukker opp i denne oversikten!

 .

 .

10) Nå er du klar til å levere regnskapet digitalt! Trykk på knappen «3. Lever regnskap», og fyll ut skjemaet på denne siden. Her får du også mulighet til å legge inn eventuelle kommentarer eller merknader til regnskapet. 

 .