Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

For søkere

Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Årlig jobbes det inn 20-25 millioner kroner og Operasjon Dagsverk formidler pengene gjennom bistandsorganisasjoner til utdannings- og utviklingsprosjekter rettet mot ungdom.  

 OD støtter prosjekter som har et tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det betyr at ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltakene. OD ønsker å samarbeide med organisasjoner som er nytenkende på ungdomsmedvirkning og er åpne for at ungdom skal kunne påvirke sin egen situasjon.

 Uavhengig av tidligere erfaringer med ungdomsmedvirkning, oppfordrer OD organisasjoner som ønsker å styrke sitt arbeid med ungdomsmedvirkning å søke.  OD er opptatt av gjensidig læring og kan være en sparringspartner for organisasjoner i arbeidet med dette.

 

Hvordan søke?

Invitasjon til å søke OD2020 vil bli annonsert i april 2019

 

Som referanse finner du her de relevante dokumentene for søknadsprosessen for 2019, som er avsluttet

Informasjon til søkere om OD2019

Mal med veiledning for søknad om OD2019