Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.   Årlig jobbes det inn 20-30 millioner kroner og   Operasjon Dagsverk formidler pengene gjennom norske bistandsorganisasjoner til utdannings- og utviklingsprosjekter for ungdom i lav- og mellominntektsland.  

For søkere

Det sterke fokuset på at ungdom skal være i førersetet har også konsekvenser for valg av bistandsprogrammer. I de OD-støttede programmene, ønsker OD et tydelig fokus på ungdomsdeltakelse. I det ligger det at ungdommene selv er sentrale aktører i planlegging, gjennomføring, og evaluering av programmene.

Vi tror OD-programmene kan bidra til nyskaping. OD vil gjerne samarbeide med organisasjoner som ønsker å være med å brøyte vei for kreativt og nytenkende arbeid på dette feltet.

Uavhengig av tidligere erfaringer med ungdomsdeltakelse, oppfordrer OD organisasjoner som ønsker å styrke sitt arbeid på feltet til å søke.    OD samarbeider gjerne og kan være en sparringspartner for organisasjoner i arbeidet med dette.

OD har rammer og prinsipper for hva slags tiltak som kan støttes.

Se Informasjon til søkere og Mal med veiledning for søknad for prosessen som pågår nå.

OD vil annonsere muligheten for å søke OD2019 i april 2018. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med ODs bistandsrådgiver, Rikke Iversen   rikke@od.no  eller 95168725.