OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.   Årlig jobbes det inn 20-30 millioner kroner og   Operasjon Dagsverk formidler pengene gjennom norske bistandsorganisasjoner til utdannings- og utviklingsprosjekter for ungdom i lav- og mellominntektsland.  

For søkere

Det sterke fokuset på at ungdom skal være i førersetet har også konsekvenser for valg av bistandsprogrammer. I de OD-støttede programmene, ønsker OD et tydelig fokus på ungdomsdeltakelse. I det ligger det at ungdommene selv er sentrale aktører i planlegging, gjennomføring, og evaluering av programmene.


Vi tror OD-programmene kan bidra til nyskaping. OD vil gjerne samarbeide med organisasjoner som ønsker å være med å brøyte vei for kreativt og nytenkende arbeid på dette feltet.


Uavhengig av tidligere erfaringer med ungdomsdeltakelse, oppfordrer OD organisasjoner som ønsker å styrke sitt arbeid på feltet til å søke.    OD samarbeider gjerne og kan være en sparringspartner for organisasjoner i arbeidet med dette.


Lykke til i søknadsprosessen!


Frist for å sende inn programskisse er 1. juni 2017 og frist for full søknad er 1. oktober.  Begge sendes til    rikke@od.no


OD har rammer og prinsipper for hva slags tiltak som kan støttes. Se vedlagt «Informasjon til søkere om OD2018» og «Mal med veiledning for søknad om OD2018» (også på   www.od.no)


Ta gjerne kontakt med ODs bistandsrådgiver, Rikke Iversen    rikke@od.no  eller 95168725.ÅPENT INFORMASJONSMØTE OM SØKANDSPROSESSEN OD2018


Operasjon Dagsverk vil gi en kort orientering om OD og søknadsprosessen for OD2018. Det vil bli satt av god tid til spørsmål og dialog.


Tid og sted:

Tirsdag  25. april kl. 13 30 - 15 00    i Frivillighetshuset, 7. etasje, Kolstadgata 1, på Tøyen i Oslo


Meld gjerne fra til Rikke Iversen    rikke@od.no  eller 95168725 hvis du planlegger å komme.


Alle er hjertelig velkomne til å delta på møtet!

Dokumenter:

Informasjon til søkere

Mal med veiledning for søknad