OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
For søkere

Hvert år inviterer vi norske solidaritets- og bistandsorganisasjoner til å søke om Operasjon Dagsverk.

Det er norsk skoleungdom som velger ut et prosjekt de ønsker å jobbe inn penger til under OD-dagen. Alle elver kan stemme ved skolen sin, eller gi en representant mulighet til å stemme på vegne av skolen. Valget av OD-prosjekt gjøres på Elevtinget hvert år i mars. Her møtes elever fra hele Norge. Dette er norsk skoleungdoms aksjon!

Prosjektene det velges mellom, er på forhånd vurdert grundig av eksperter for å sikre at dette er gode, sikre bistandsprosjekter. OD-prosjektene skal skape varig endring for de i verden som trenger det mest! Det jobbes vanligvis inn rundt 25-30 millioner kroner til prosjektene. Pengene går til å støtte utdannings- eller opplæringstiltak for ungdom i lav- eller mellominntektsland. Midlene kanaliseres gjennom norske organisasjoner som forvalter innjobbet beløp. Samarbeidsorganisasjonen må også bistå OD i forberedelsene til, og gjennomføringen av, ODs informasjonskampanje.

OD har spesifikke kriterier for hva slags tiltak de kan støtte. Neste mulighet for å søke er på OD2017, og søkerkriteriene blir annonsert i april. Har du spørsmål kan du ta kontakt med ODs bistandsrådgiver Rikke Iversen på telefon 22 99 37 04 eller e-post: rikke@od.no