OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Hjelp - Hvordan gjennomføre OD

Så enkelt kan det være å arrangere OD på din skole:

 

 1. Meld skolen på via www.od.no:
  Her noterer dere hvor mange lærere og elever dere er på skolen, samt kontaktinformasjon. Dette er nødvendig for at OD skal kunne sende dere materiellpakken med alt dere trenger av informasjon (se punkt “Hva kan
  OD tilby skolene?”).
 2. Opprett en skolekomité bestående av elever:
  Skolekomiteen har ansvar for planlegging og arrangering av IU og OD-dagen.
 3. Send skolekomiteen på seminar arrangert av OD:
  Her vil de lære om hvordan arrangere IU og OD-dagen, samt hvordan føre
  regnskapet for deres skole. Seminaret arrangeres av distriktskomiteen i
  deres fylke.
 4. Arranger Internasjonal Uke:
  Dette er skolekomiteens hovedansvar, men lærere må gjerne være
  behjelpelige. I tillegg kan det bestilles foredrag fra distriktskomiteen og
  årets samarbeidsorganisasjon.
 5. Avhold OD-dagen:
  Det er viktig at alle elever som ønsker å delta har fått utdelt et arbeidskort
  i forkant av OD-dagen. Husk også å avholde et alternativt opplegg for de som
  ikke ønsker å jobbe. Forslag til dette ligger på www.od.no.
 6. Samle inn de innjobbede pengene:
  Arbeidsgivere oppfordres til å betale direkte inn til OD, via betale.od.no,
  slik at det blir minst mulig arbeid for Skolekomiteen. Kontanter skal settes
  inn i banken og overføres til OD sentralt

Før regnskap:
En økonomiansvarlig i skolekomiteen har ansvaret for
dette, med assistanse fra en ansvarlig lærer. Regnskapet
skal være sendt inn til OD sentralt innen 1. desember.