Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
OD-systemet

Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon som er bygget opp av ulike organisasjonsledd. Felles for de fleste er at de består av ungdom i alderen 13 -19 år. Her finner du en oversikt over de ulike byggesteinene i OD og litt om deres funksjon:

Elevtinget
Elevtinget er Elevorganisasjonens (EO) årlige landsmøte, hvor elever fra EOs medlemsskoler er representert. Årets OD-prosjekt velges alltid på Elevtinget. Her stemmes det over to-tre ulike prosjekter som alle er godkjent som gode utviklingsprosjekter av ODs bistandsfaglige råd.

OD-styret
OD-styret er ODs høyeste organ mellom to elevting, og det er de som står ansvarlig for all aktivitet tilknyttet Operasjon Dagsverk. Dette innebærer blant annet økonomisk, juridisk og organisatorisk ansvar. Styret til Operasjon Dagsverk blir valgt på Elevtinget. OD-styret jobber ut fra mandat vedtatt av Landsstyret til Elevorganisasjonen. E-post: styret@od.no

Hovedkomitéen
Hovedkomiteen (HK) har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av Operasjon Dagsverk innenfor de økonomiske retningslinjene som er gitt av OD-styret. HK ledes av OD-leder, og har ansvaret for å lage informasjonsmateriellet og koordinere Operasjon Dagsverk på nasjonalt plan. HK består av 9-11 personer, i tillegg til OD-leder, og jobber frivillig på heltid fra juli til desember. E-post: hk@od.no

Distriktskomitéene
OD deler landet inn i distrikter. Hvert distrikt har en distriktskomité (DK) som ledes av en DK-leder. I DK jobber mellom fem og ti personer med å koordinere Internasjonal Uke og OD-dagen i sitt distrikt. DK verver skoler, arrangerer seminarer for lærere og skolekomiteere og holder foredrag på skolene under Internasjonal Uke. Finn ditt distrikt her!

Skolekomitéene
På hver skole som deltar på Operasjon Dagsverk skal det være en skolekomité. Skolekomiteene har ansvaret for å arrangere Internasjonal Uke og OD- dagen på sine skoler.

ODs bistandsfaglige råd
Rådet er nedsatt for å øke ODs bistandsfaglige kompetanse og er et rådgivende organ for OD-styret. Rådet jobber med å videreutvikle ODs bistandsstrategiske arbeid, søknadsbehandlingen av nye programmer og oppfølgingen av pågående programmer. Rådet består av 5-8 ressurspersoner med erfaring fra bistand og utviklingsspørsmål, OD-ledere for de fire siste årene, samt ODs bistandsrådgiver (ansatt). Lederen for rådet er en av de tillitsvalgte OD-lederne i rådet. Ressurspersonene er oppnevnt som enkeltpersoner, ikke som representanter for eventuelle organisasjoner.  E-post: rikke@od.no

ODs sekretariat
ODs-styret ansetter personer til ODs sekretariat. Sekretariatet består av tre rådgivere som sammen med OD-leder står ansvarlige for den daglige driften av Operasjon Dagsverk. E-post: od@od.no