Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
OD-systemet

Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon som er bygget opp av ulike organisasjonsledd. Felles for de fleste er at de består av ungdom i alderen 13 -19 år. Her finner du en oversikt over de ulike byggesteinene i OD og litt om deres funksjon:

Elevtinget
Elevtinget er Elevorganisasjonens (EO) årlige landsmøte, hvor elever fra EOs medlemsskoler er representert. Årets OD-prosjekt velges alltid på Elevtinget. Her stemmes det over to-tre ulike prosjekter som alle er godkjent som gode utviklingsprosjekter av ODs bistandsfaglige råd.

OD-styret
OD-styret er ODs høyeste organ mellom to elevting, og det er de som står ansvarlig for all aktivitet tilknyttet Operasjon Dagsverk. Dette innebærer blant annet økonomisk, juridisk og organisatorisk ansvar. Styret til Operasjon Dagsverk blir valgt på Elevtinget. OD-styret jobber ut fra mandat vedtatt av Landsstyret til Elevorganisasjonen. E-post: styret@od.no

Hovedkomitéen
Hovedkomiteen (HK) har det praktiske ansvaret for gjennomføringen av Operasjon Dagsverk innenfor de økonomiske retningslinjene som er gitt av OD-styret. HK ledes av OD-leder, og har ansvaret for å lage informasjonsmateriellet og koordinere Operasjon Dagsverk på nasjonalt plan. HK består av 9-11 personer, i tillegg til OD-leder, og jobber frivillig på heltid fra juli til desember. E-post: hk@od.no

Distriktskomitéene
OD deler landet inn i distrikter. Hvert distrikt har en distriktskomité (DK) som ledes av en DK-leder. I DK jobber mellom fem og ti personer med å koordinere Internasjonal Uke og OD-dagen i sitt distrikt. DK verver skoler, arrangerer seminarer for lærere og skolekomiteere og holder foredrag på skolene under Internasjonal Uke. Finn ditt distrikt her!

Skolekomitéene
På hver skole som deltar på Operasjon Dagsverk skal det være en skolekomité. Skolekomiteene har ansvaret for å arrangere Internasjonal Uke og OD- dagen på sine skoler.

ODs bistandsfaglige råd
Rådet består av 5 eksperter med erfaring fra bistand- og utviklingsarbeid, ODs bistandsrådgiver, samt OD-ledere for de fire siste aksjonene. Årets leder av Operasjon Dagsverk har observatørstatus. ODs råd er et rådgivende organ for OD-styret i saker som angår OD-prosjektene. Rådet har ansvar for å følge opp prosjektene som OD støtter og passe på at de følger langtidsplaner, årsplaner og budsjetter. E-post: rikke@od.no

ODs sekretariat
ODs-styret ansetter personer til ODs sekretariat. Sekretariatet består av tre rådgivere som sammen med OD-leder står ansvarlige for den daglige driften av Operasjon Dagsverk. E-post: od@od.no