Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
ODs historie

Operasjon Dagsverk har jobbet i mer enn 62 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika, og har med slagord som Ungdom Uansett, Verden er syk – Du er medisinen og Utdanning for frigjøring, preget skolehverdagen til ungdom over hele verden siden 1964.

Operasjon Dagsverk har sitt utspring fra Norsk Gymnasiastsamband (NGS), som var en av to forløpere for Elevorganisasjonen i Norge. I dag arrangeres Operasjon Dagsverk i samarbeid med Elevorganisasjonen, men vi må helt tilbake til landsmøtet i NGS i 1964 for å se hvor OD har sitt opphav.

Det var på landsmøtet i NGS i 1964 at en ung mann gikk opp på talerstolen og sa at det nå var på tide at norske elever så ut i verden. Det ble feil å jobbe bare for å bedre sin egen skolehverdag, når ungdom i andre land ikke engang hadde muligheten til å gå på skole. Blant initiativtakerne til OD var Tore Linné Eriksen, som i dag er professor i historie, ved Høgskolen i Oslo.

Siden den gangen har Operasjon Dagsverk vokst og forandret seg mye, og i dag er OD Norges største solidaritetsaksjon for ungdom. I 1964 jobbet norske skoleelever inn 103.000 kroner til gjenoppbygging og opprusting av skolebygninger i Algerie. I dag jobber ca 100.000 ungdommer inn nærmere 30 millioner hvert år for å gi ungdom i Sør muligheten til utdanning. Til sammen har Operasjon Dagsverk siden 1964 jobbet inn nærmere én milliard kroner, og både ungdom i Sør og norske ungdommer har fått utdanning gjennom ODs kampanjer og prosjekter.