OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Praktisk informasjon til skoleelever

 Hva er viktig for en elev som jobber på OD-dagen å huske?


Når du jobber på OD-dagen, registrerer du eller arbeidsgiveren dagsverket på www.betale.od.no Her kan arbeidsgiveren betale med vipps, kort, faktura, eller kontanter. Her fyller arbeidsgiveren inn litt info om seg selv eller sin bedrift, og navn på elev, klasse og skole. Da får skolen beskjed om hva som er registrert inn på sin skoleside på www.od.no 
Her kan lærere og skolekomiteen sjekke at innbetalingene er i orden når de senere skal føre regnskap for OD-dagen.


Hva er minsteprisen for et dagsverk?


Minsteprisen for en jobb utført av en elev fra videregående er 400 kr og for en jobb utført av en elev fra ungdomsskole er det 300 kr. Denne prisen er valgt av elevene på norske skoler gjennom representasjon på Elevtinget til Elevorganisasjonen.

Må man jobbe på OD-dagen?  


Nei, det er helt frivillig å jobbe på OD-dagen. Hvis man ønsker å jobbe, er det fordi man har tatt et valg på bakgrunn av gjensidig respekt og forståelse med ungdommene i prosjektlandet. Om man derimot velger ikke å jobbe, skal det arrangeres et alternativt opplegg på skolen som skal være tilnærmet lik en ordinær skoledag.

Alternativt Dagsverk
Gitarspilling. Loppemarked. Bilvask. Stand-up. Gateakrobatikk. Rapping. Bollesalg. Mulighetene er mange på OD-dagen, og det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvordan man jobber inn et dagsverk. Husk at alternativt dagsverk er et like fullverdig arbeid som hvilken som helst annen jobb på OD-dagen, noe som også betyr at inntjeningssummen er den samme (300 for ungdomsskolen, 400 for VGS). 


Regnskap

I år har det kommet flere nye ting som gjør regnskap litt enklere:

Skolene kan nå melde seg på kontantløst OD.Det vil si at man kun åpner for betaling med Vipps, kort og faktura. Slik får du som økonomiansvarlig det mye lettere når du skal gå gjennom regnskapet. Men dere kan fortsatt bruke kontanter hvis dere vil.
Vi har kuttet ut arbeidskort. Nå registrerer man dagsverket på mobilen eller på en data på www.betale.od.no

Regnskapet leveres digitalt på skolesiden via www.od.no

Vi anbefaler å gjennomføre kontantløst OD.

Det er en stor jobb å telle over kontantene, og mange banker tar ikke lenger imot kontanter. Det kan føre til noen utfordringer hvis alle elevene leverer inn kontanter.
På skolesiden finner du oversikt over hvem som har betalt hvor mye. Etter at man har gått gjennom dette, kan regnskapet godkjennes og leveres digitalt på skolesiden via www.od.no

Før OD-dagen:

Før OD-dagen må man ha en oversikt over elever som skal delta eller ikke. Da vil de gule listene være nyttige å bruke. I de gule listene fører man inn navn på eleven, klasse, og om eleven vil delta på OD-dagen eller ikke. Dette kan du få hjelp til av kontaktlærer eller elevrådsrepresentanter. Det er smart å samle disse listene i ringpermer, slik at du har oversikt. Sørg for å få delt ut og forklart de gule listene til alle klassene i GOD tid før OD-dagen. Informer om at alle må ha skrevet hva de skal gjøre på OD-dagen innen slutten av IU. Etter IU kan dere samle inn de gule listene. Sjekk at alle har skrevet hva de skal gjøre på OD-dagen, og ta eventuelt kontakt med elvene som ikke har gjort det.

Husk samtidig at det er frivillig å jobbe på OD-dagen.

  

På OD-dagen:

På OD-dagen jobber de elevene som har bestemt seg for det. I løpet av dagen, er det lurt å ha et sted elever som har fått kontanter kan komme og levere inn pengene til dere. Hvis dere velger å ta imot kontanter, er det viktig å ha en safe eller trygt sted dere kan oppbevare pengene.

Skolen kan velge å delta på OD uten å bruke kontanter. I så fall betaler arbeidsgiverne med kort eller faktura på www.betale.od.no

OBS! Elever som mottar kontanter må også registrere betalingen påwww.betale.od.no  

Dette kan eleven eller arbeidsgiveren gjøre på mobilen eller på en datamaskin.

På de gule listene har dere oversikten over alle elevene som har sagt de skal jobbe på OD-dagen. På skolesiden finner dere en oversikt over hva elevene faktisk har betalt.

Sjekk de gule listene opp mot hva som er registrert på skolesiden. Dersom eleven har betalt kontant, dobbeltsjekk at summen stemmer overens med det faktiske kontantbeløpet som leveres inn.

Noen elever er kanskje ikke blitt registrert i listene på intervevet. Prat med disse elevene, og finn ut hva som er grunnen til at de ikke er registrert. Det kan handle om en feil, eller det kan være at de ikke har jobbet. Elever som verken har jobbet eller vært på skolen, skal få fravær.

Det vil sikkert være en del elever som har spørsmål, så det er lurt å være tilgjengelig for spørsmål på skolen eller på telefon.

Det vil ligge nyttig informasjon om regnskap på www.od.no

Hvis de lurer på ting dere ikke klarer å svare på, kan de ringe OD sentralt på 22993710

  

Etter OD-dagen

Dere bør ha en kontrollperson som kan hjelpe dere å gå over regnskapet og passe på at alt går riktig for seg. Dette kan gjerne være en kontaktlærer.

Hvis elevene på din skole har mottatt kontanter, må disse samles inn på OD-dagen eller etter OD-dagen. I så fall er det lurt å sette en innbetalingsfrist. Det lønner seg å sette fristen så tidlig som mulig, for eksempel dagen etter OD-dagen dersom dette er mulig. Informer godt om fristen til alle klassene.

Få oversikt over hvem som har betalt på skolesiden på www.od.no

Sjekk at de som har betalt med kontanter har levert riktig sum.

Hvis dere har fått inn kontanter, gå gjennom alle beløpene sammen med kontrollpersonen. Tell over pengene minst to ganger, så dere er sikre på at det ikke er noen feil. Dere finner alle summene på skolesiden.

Hvis dere ikke har klart å samle alle pengene, sett en ny frist for resten av elevene. Hvis dere får problemer med innsamlingen kan dere lese mer om tips og triks på side 22/23.

Hvis dere har mottatt kontanter, kan dere levere pengene i post i butikk, postkontor eller bank. Noen steder kan man levere penger i banken, men veldig mange banker har sluttet å ta i mot kontanter. Post i butikk og postkontor imidlertid tar i mot penger.  Sjekk med din lokale bank om de tar imot kontanter der i forkant av OD-dagen. Mange postkontor har blitt lagt ned de siste årene.


Det finnes noen utfordringer med å håndtere kontanter.

På post i butikk, er det en begrensning på 25.000 pr innskudd, men man kan sette inn i flere omganger. Har skolen en større sum enn dette, er det lokale postkontoret et godt alternativ. De kan ta imot større summer. Sjekk om det finnes et postkontor i nærheten av skolen.

Hvis din lokale bank ikke tar i mot kontanter, og det ikke finnes et postkontor der du bor, kan det være lurt å si til elevene at arbeidsgiverne bør betale på www.betale.od.no Det vil gjøre jobben med regnskap lettere for dere.

Hvis dere bruker kontanter, husk å bruke skolens KID-nummer når dere betaler inn. Kontonummer og KIDnr finner når dere logger på skolesiden via www.od.no

Det kan for mange oppleves litt ubehagelig å stå i en butikk med store mengder kontanter. Gå alltid to og to til banken eller i posten med pengene.

Husk å ta vare på kvitteringen for innskuddet. Den trenger du da du skal levere regnskap på skolesiden på www.od.no

Regnskapssystemet på skolesiden er nytt i år. Hvis læreren din spør etter grønne regnskapsark, kan du si at vi ikke lenger bruker disse.

Når dere leverer regnskap på skolesiden på www.od.no, husk å gå gjennom alt med en kontrollperson for å kontrollere at alt er ført inn og på riktig måte. Husk også å kontrollere alle kvitteringer.

Kvitteringene scanner dere, og legger ved regnskapet.

Hvis dere ikke har brukt kontanter, trenger dere ingen kvitteringer.

Fristen for å levere inn regnskapet er 1.desember. Hvis dere har mottatt kontanter, legger du her ved bilder eller scans av kvitteringene fra innbetalingen i bank/postkontor/bank i butikk.

Det er lurt å skrive en sluttrapport om hvordan det gikk, slik at skolekomiteen på din skole skal klare å gjøre det til neste år og tilpasse det til dem selv.

Se mer om regnskap på www.od.no.

  

Registrering av betaling på nett

Arbeidsgiver kan betale for dagsverket på tre måter: Kontant til elevene, med bankkort på nett, eller få tilsendt faktura.

Alt dette gjøres på www.betale.od.no.

Det er mye enklere å gjøre opp regnskapet hvis dere har færre kontanter å håndtere.

På skolesiden finnes en oversikt over hvem som har arbeidsgivere som har betalt på din skole.

Hvis dere har spørsmål om betaling eller regnskap, ring OD sentralt på 22993710