Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Hvordan gjennomføre Operasjon Dagsverk? 

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det vil si at det er ungdom som lager kampanjen, ungdom som jobber på OD-dagen og ungdom som mottar midlene som jobbes inn. Ungdom organiserer ofte også aksjonen på skolen.

  

OD er en todelt aksjon. Først gjennomføres Internasjonal Uke, så selve OD-dagen. Under Internasjonal Uke får elevene kunnskap om globale spørsmål og om årets prosjekt. På grunnlag av dette kan elevene velge å jobbe på OD-dagen.

   

Å endre verden er ingen enkel sak, men å være med å påvirke trenger ikke å være så vanskelig. Å engasjere seg i Operasjon Dagsverk er en måte å endre verden på. For deres skole innebærer det noen praktiske og noen faglige hensyn. 

   

  

Vil du lese mer? Last ned heftet  "Hvordan gjennomføre Operasjon Dagsverk?" her.

Praktisk Organisering av OD
Gjennomføring av Internasjonale Uke
Jobb
Betaling og skoleregnskap