Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Fordeling av arbeidsoppgaver

Det er lurt å fordele verv og ansvarsområder i skolekomiteen. En vanlig måte å dele det inn på:

Leder

Leder arbeidet med OD. Sette sammen en skolekomité på skolen. Ansvaret for at alt gjøres riktig og til rett tid.

Nyttige tips: - Lag en møteplan for høsten.
Inkluder alle i arbeidet, også i sosiale ting.

Internasjonal Uke-ansvarlig

Alle i skolekomiteen har ansvar for å få gjennomført Internasjonal Uke (IU), men det er lurt å ha en IU-ansvarlig eller en IU-gruppe i skolekomiteen. Planlegger og arrangerer aktiviteter og program for IU. Tips:
Start planleggingen tidlig og sørg for at skolekomiteen og lærerne blir inkludert i arbeidet.
Snakk med skoleledelsen, slik at de setter av tid i undervisningen til IU.
Sørg for at teknisk utstyr, nøkler, lærere som skal ta fravær osv er i orden.
Oppfordre lærere til å integrere OD i undervisningen.
Bestill foredrag

Økonomiansvarlig

Ansvar for pengene som blir brukt, og pengene som kommer inn. Føre regnskap når elevene har levert inn pengene de tjente. Hvis dere har fått penger til å bruke under IU, eller OD-dagen, er det økonomiansvarlig sin oppgave å lage et budsjett for hvordan pengene skal brukes. Økonomiansvarlig har også ansvaret for å samle inn pengene elevene har jobbet inn på OD-dagen.

Informasjonsansvarlig

Bindeledd mellom skolekomiteen, lærerne og elevene. Sørger for at informasjon kommer frem dit den skal i tide.
Tips: - Ha informasjonsmøter, og miniforedrag i klassene.
Tips elevene om hvor de kan skaffe jobber.
Heng opp program og lapper på skolen.
Sørg for at ODs materiell blir delt ut i klassene
Bruke skolens nettside, Fronter/It’s Learning/skolearena etc.

OD-dagansvarlig

Lage opplegg for elever som ikke jobber på OD-dagen

Tips:
Sjekk bibliotek.od.no for opplegg
Få hjelp av lærerne på skolen med fravær og ro og orden.

Jobbansvarlig

Hjelpe elever som ikke klarer å finne seg en jobb. Ordne noen ekstra jobber, slik at du kan hjelpe de som trenger det.
Tips: - Kontakt bedrifter, kommunen, sykehus, eldresentre osv.
Husk å oppgi hvilken skole dere er fra og et telefonnummer, slik at de kan kontakte dere.
Kontakt media! Bruk aviser og radio til å oppfordre privatpersoner og bedrifter til å være arbeidsgivere.
Informer elevene om at de kan selge boller, kaffe eller kaker på OD-dagen