Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Lærernes rolle

Lærerne er en kjempeviktig ressurs for gjennomføring av OD på skolen. Lærere har masse erfaring, og hvis skolekomiteen og lærerne får til et bra samarbeid, vil dere få til en veldig bra OD-aksjon på skolen!

Det varierer fra skole til skole hvordan dette samarbeidet fungerer. Noen steder gjør skolekomiteen alt, og noen steder gjør lærerne mest. Det er smart at skolekomiteen tar et møte med lærerne, og finner ut hvordan dere kan samarbeide best.

Operasjon Dagsverk er relevant for undervisningen. OD kan knyttes opp mot kompetansemål, og er relevant for en rekke fag. Skoler som deltar på OD mottar ferdig og relevant undervisningsopplegg som kan brukes i klasserommet. Innen samfunnsfagene, historie- og KRLE-faget er det masse stoff å bruke i undervisningen. På bibliotek.od.no finnes oppgaver og ressurser som kan brukes i undervisningen for lærerne. Vi samarbeider med FN-sambandet om undervisningsopplegg som engasjerer og stimulerer til kritisk tenking. Alt er i tråd med kompetansemålene til de ulike fagene.

Operasjon Dagsverk skal være en ressurs for lærerne, ikke ekstraarbeid. Under Internasjonal Uke har lærerne mulighet til å sette global urettferdighet og menneskerettigheter på timeplanen. Læringsutbyttet for elevene kan være stort!

OD er tilpasset både for skoler som ønsker å holde det enkelt, og for skoler som lager mer omfattende opplegg. Mange skoler som deltar på OD gir elevene stor grad av frihet, og lager egne kreative tolkninger.

Her er noen forslag til opplegg som kan gjennomføres på skolen i forbindelse med Operasjon Dagsverk.