Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Praktisk organisering av OD

Det er gøy og lærerikt å gjennomføre Operasjon Dagsverk. I forbindelse med gjennomføring av en OD-kampanje, er det en del ulike oppgaver som bør fordeles. Dersom dere organiserer arbeidet smart, medfører ikke gjennomføringen så mye arbeid. 

De viktigste oppgavene er å planlegge og arrangere Internasjonal Uke, skaffe jobber til OD-dagen, lage opplegg til OD-dagen og samle inn pengene elevene har tjent etter OD-dagen. Det er lurt å fordele verv og ansvarsområder.

På de fleste skoler har skolekomiteen ansvaret for gjennomføringen av OD-aksjonen. Det er allikevel viktig å ha lærerne med på laget. Lærerne er en kjempeviktig ressurs med masse erfaring. 

Her er et par ting det er lurt å tenke gjennom.

  

Fordeling av arbeidsoppgaver
Hva er en skolekomité?
Oversikt over elevene
Lærernes rolle