Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Hva er en skolekomité?

Skolekomiteen er en gruppe elever ved deres skole som arrangerer Operasjon Dagsverk. Skolekomiteen består gjerne av 4-15 elever, og er ofte en gruppe elever fra elevrådet. Men alle bør få muligheten til å stille til skolekomitéen, uansett om du har noe med elevrådet å gjøre eller ikke.

De viktigste oppgavene er å planlegge og arrangere Internasjonal Uke, skaffe jobber til OD-dagen, lage opplegg til OD-dagen og samle inn pengene elevene har tjent etter OD-dagen. Det er lurt å fordele verv og ansvarsområder. Skolekomiteen har ansvaret for å arrangere Operasjon Dagsverk på sin skole. Det innebærer å gi all nødvendig informasjon til elever og lærere og å gjennomføre internasjonal uke og OD-dagen.

Det er viktig å ha lærerne med på laget. Lærerne er en kjempeviktig ressurs med masse erfaring. Dersom dere får til et godt samarbeid mellom skolekomiteen og lærerne, blir Operasjon Dagsverk garantert en stor suksess på deres skole!

Medlemmene i skolekomiteen skal ikke få fravær for sitt arbeid med OD, og det er derfor viktig å informere lærerne om hvem som sitter i komiteen. Medlemmene skal avtale tidspunkt de blir borte fra undervisningen og lage avtaler med rektor eller faglærer slik at komiteen ikke får fravær.