Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Hvordan holde oversikt over elevene?

Skolekomiteen har ansvaret for å holde oversikt over elever som skal jobbe på OD-dagen, sjekke at elevene betaler, samle- og betale inn eventuelle kontanter til OD og rapportere inn dette i skoleregnskapet. Dette trenger ikke å være noen stor jobb, så lenge man planlegger og har oversikt fra starten!

  

Før OD-dagen...

er det lurt å få oversikt over hvilke elever som skal jobbe. Print gjerne ut klasselister her, eller bruk klasselister dere får fra administrasjonen på skolen. Sørg for å dele ut klasselistene i god tid før OD-dagen, og gi en frist for når de skal være ferdig utfylt. Når dere samler inn utfylte lister før OD-dagen, er det lurt å dele ut prosjektfolderne med arbeidskort til elevene som skal jobbe.

Ta vare på listene, da dere trenger dem til å følge opp betalinger etter OD-dagen.

  

NB! Husk at det er  frivillig for elever å jobbe på OD-dagen! Elever som velger å ikke jobbe skal delta på alternativ opplegg på skolen. 

  

Etter OD-dagen...

må skolekomiteen sjekke at alle elevene som skulle jobbe på OD-dagen har betalt, og betalt inn evt. kontanter til OD. Når dette er gjort kan skoleregnskapet leveres inn digitalt via skolesiden. Les alt om hvordan dette gjøres her

  

Frist for å levere skoleregnskapet er 1 desember. 


  

Tips! Registrer skolens klasser i forkant av OD-dagen. Registreringen gjøres via skolesidene, logg inn her. Klassene som registreres vil automatisk dukke opp som alternativer for arbeidsgiver når han/hun skal betale for dagsverk på www.betale.od.no. Det er kun klassene som skal registreres (eks. 8A eller 1TSA).