OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
03. oktober 2016
OD 2016: Snu fortida!

I Colombia har ungdom en begrenset stemme. Skolen er ikke alltid et trygt sted å være for elevene, ungdom har ikke kunnskap om rettighetene sine, og hindres fra å være med å ta viktige avgjørelser i sine samfunn.

Det er ungdom som skal skape fremtiden, og vi fortjener å bli hørt. OD 2016 har tre hovedmål:

  1. Ungdom skal gå på trygge skoler
  2. Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter
  3. Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme

For å forstå dagens Colombia, må vi forstå bakgrunnen. Colombia har en lang og trøblete historie.
Amerika ble befolket 10.000 år før Christofer Colombus ble født. Allikevel er landet oppkalt etter den italienske handelsmannen som nådde Amerika i 1492.
Dette er et godt bilde på de siste fem hundre års historie i Nord- og Søramerika. Europeiske språk er hovedspråk i alle landene i Nord- og Søramerika, og mennesker med europeisk bakgrunn har hatt mesteparten av makten.

I århundrene etter Colombus ankom millioner av afrikanske slaver kontinentet under forferdelige vilkår, og deres etterkommere er fortsatt bosatt der. Diskriminering av afroetterkommere og urfolk har vært en rød tråd gjennom hele Nord- og Søramerikas historie siden europeerne ankom. I tillegg ser man store forskjeller på fattig og rik i hele Latinamerika, som er en konstant kilde til konflikt.

Den lengste av konfliktene i Latinamerika har funnet sted i Colombia. Colombia er dypt preget av sin femti år lange borgerkrig. Hundretusener er drept, og millioner er fordrevet fra sine hjem.

2. oktober 2016 stemte det colombianske folk over en fredsavtale, som ble nedstemt. Dermed er det fortsatt konflikt i landet.

Likevel er Colombia mer enn bare vold, frykt, og narkotika. Ungdom vil skape en annen framtid, med våpnene på bakken og bøker i hendene.

Man kan ikke vedta fred. Freden må komme innenfra, fra colombianernes meninger, holdninger og handlinger. OD2016 skal gi colombiansk ungdom opplæring i rettigheter og politisk påvirkning, for å gi dem verktøyene til å kreve å få sin stemme hørt.

Det er på tide å snu fortida, la ungdom i Colombia forme sin egen fremtid

Slik skal årets OD-prosjekt styrke ungdom i Colombia:

1.

Ungdom skal gå på trygge skoler

Skolen skal være en arena for læring, ikke militær rekruttering. Vi skal jobbe for at tidligere barnesoldater skal få komme tilbake til skolen og fullføre utdannelsen sin. Vi skal styrke ungdomsorganisasjoner som jobber for å beskytte elever mot overgrep. Gjennom å synliggjøre, dokumentere og anmelde overgrepene vil vi hindre at det skjer flere rettighetsbrudd.

Fordi ingen skal være redd for å gå på skolen.

2.

Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter

Ungdom må kjenne sine rettigheter for å kunne gjøre krav på dem. Vi skal gi ungdom opplæring i egne rettigheter og i konflikthåndtering. Gjennom økt kunnskap, styrker vi ungdommens mulighet til å bidra til et mer rettferdig samfunn.

Fordi ingen skal oppleve overgrep.

3.

Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme

Ungdom skal ha rett til å engasjere seg, uten å frykte for liv og helse. Vi skal støtte ungdomsorganisasjoner som arbeider for å fremme fred og demokrati og utdanne flere ungdomsledere. Ungdom er ikke bare fremtidens ledere, de er viktige aktører for endring her og nå. Gjennom opplæring i politisk påvirkning skal vi gi ungdom kunnskap om hvordan de kan utfordre sine myndigheter.

Fordi ingen skal trues til taushet.

Arbeidet med å skape et fredelig og trygt Colombia vil ikke lykkes hvis ikke ungdom inkluderes. Landet har vært herjet av borgerkrig i over 50 år- det er lenge! For 50 år siden var kanskje ikke foreldrene dine født en gang. Besteforeldrene dine hadde kanskje akkurat fått TV og bytta ut utedoen med innendørs vannklosett. Helt siden den gang har det vært borgerkrig i Colombia. Den langvarige konflikten har satt dype spor i landet, og preger hverdagen til dagens ungdom. Utdanning er det mest effektive våpenet som finnes for å endre samfunnet vi  lever i. Gjennom god utdanning blir en i stand til å tenke selv og stille kritiske spørsmål til sin egen situasjon og måten samfunnet er organisert på. Det er da man oppdager at bare fordi noe «alltid» har vært gjort på en  måte, så betyr ikke det at det er den riktige måten å gjøre det på. Kanskje vi kan gjøre det enda bedre!?

Gjennom årets Operasjon Dagsverk skal ungdom i Colombia jobbe for å snu fortiden. Gjennom utdanning og rettighetsopplæring skal de sørge for at historien ikke gjentar seg, og bringe fred til Colombia og fremtidens unge.

    

 

OD-dagen gjennomføres 3. november, og Internasjonal uke 17. – 28. oktober 2016!

 
Del denne siden med dine venner: