OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen


Internasjonal uke

Internasjonal uke er en informasjonskampanje som alle skoler som deltar må gjennomføre. Operasjon Dagsverk handler om mer enn et dagsverk - det handler også om kunnskap. Kunnskal og forståelse av verden rundt oss.

For å kunne endre verden mener vi at bevissthet om globale spørsmål, og hvordan man kan påvirke, er like viktig som bistandsmidler. Penger alene er ikke løsningen. I ukene før OD-dagen gjennomfører skolene Internasjonal Uke rundt om hele landet. Her lærer man om globale spørsmål, og hvorfor verden er som den er.

En av de viktigste arbeidsoppgavene til OD er å spre informasjon. Derfår før skolene gratis undervisningsmateriell, filmer og hefter. En haug med skolerte foredragsholdere står klare for å kjøre undervisningsopplegg på skoler over hele Norge. Vi lager opplegg som er i tråd med læreplanene, slik at Operasjon Dagsverk-opplegget kan fungere rett inn i deres vanlige undervisning.

Internasjonal uke kan være gøy! Mange lager mat, og gjennomfører konserter og leker som hele skolen kan delta på. Det er mange måter å lære på. Elvene i skolekomiteen ved din skole har ansvaret for gjennomføringen, og det er kun fantasien som setter grenser for hva dere kan gjøre.

Det er mulig å søke om opptil 20 000 kr fra Elevorganisasjonens fond til gjennomføring av Internasjonal Uke. Les mer her

Bli med på konkurransen om å arrangere årets beste Internasjonale Uke! En konkurranse KUN for skolekomitéene i Norge, der dere kan vinne en premie på 50 000 kr fra Utdanningsdirektoratet.
Når juryen vurderer deres innsendte bidrag, vil følgende kriterier bli vektlagt:

- I hvilken Internasjonal Uke skaper engasjement og bevissthet rundt internasjonale spørsmål.

- I hvilken grad skolen klarer å vise hvordan Internasjonal Uke går inn som en del av undervisningen.

- I hvilken grad skolen har gjort bruk av lokale ressurser og nærmiljøet.

- I hvilken grad dokumentasjonen er egnet for videreformidling på internett og kan fungere som inspirasjonskilde for andre skoler.

Skoler som ønsker å delta i konkurransen må innen 15. desember sende inn søknad til:

Operasjon Dagsverk
Kolstadgata 1
0652 Oslo

Undervisningsoppgaver finner du på OD-biblioteket

Filmmateriell finner du her

Andre ressurser nyttige for gjennomføringen av Internasjonal Uke finner du på skolesiden (internvevet)