OD-dagen 3. november
Internasjonal uke 17.-28. oktober
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen


Internasjonal uke

Internasjonal uke er en informasjonskampanje som alle skoler som deltar må gjennomføre. Operasjon Dagsverk handler om mer enn et dagsverk - det handler også om kunnskap. Kunnskal og forståelse av verden rundt oss.

For å kunne endre verden mener vi at bevissthet om globale spørsmål, og hvordan man kan påvirke, er like viktig som bistandsmidler. Penger alene er ikke løsningen. I ukene før OD-dagen gjennomfører skolene Internasjonal Uke rundt om hele landet. Her lærer man om globale spørsmål, og hvorfor verden er som den er.

En av de viktigste arbeidsoppgavene til OD er å spre informasjon. Derfår før skolene gratis undervisningsmateriell, filmer og hefter. En haug med skolerte foredragsholdere står klare for å kjøre undervisningsopplegg på skoler over hele Norge. Vi lager opplegg som er i tråd med læreplanene, slik at Operasjon Dagsverk-opplegget kan fungere rett inn i deres vanlige undervisning.

Internasjonal uke kan være gøy! Mange lager mat, og gjennomfører konserter og leker som hele skolen kan delta på. Det er mange måter å lære på. Elvene i skolekomiteen ved din skole har ansvaret for gjennomføringen, og det er kun fantasien som setter grenser for hva dere kan gjøre.

Det er mulig å søke om opptil 20 000 kr fra Elevorganisasjonens fond til gjennomføring av Internasjonal Uke. Les mer her

Bli med på konkurransen om å arrangere årets beste Internasjonale Uke! En konkurranse KUN for skolekomitéene i Norge, der dere kan vinne en premie på 50 000 kr fra Utdanningsdirektoratet.
Når juryen vurderer deres innsendte bidrag, vil følgende kriterier bli vektlagt:

- At opplegget under Internasjonal Uke er i tråd med læreplanmålene
- At hele skolen har deltatt på opplegget – det bør være både et tverr-faglig opplegg og opplegg til spesifikke fag
- At elevene engasjerer seg
- At Internasjonal Uke er en del av skolens ordinære arbeid
- At det finnes en langsiktig tenkning rundt arbeidet med internasjonalisert undervisning hvor elever og lærere samarbeider
- At dokumentasjonen av opplegget/produktet presenteres skriftlig, slik at juryen får et godt bilde av hva som har foregått 

Skoler som ønsker å delta i konkurransen må innen 15. desember sende inn søknad til:

Operasjon Dagsverk
Kolstadgata 1
0652 Oslo

Undervisningsoppgaver finner du på OD-biblioteket

Filmmateriell finner du her

Andre ressurser nyttige for gjennomføringen av Internasjonal Uke finner du på skolesiden (internvevet)