Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen