OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Dette er Operasjon Dagsverks internsider.

Her kan dere som er ansvarlig for Operasjon Dagsverk på deres skole logge dere inn med navnet på skolen og passord som dere har mottatt på e-post. Har dere enda ikke meldt dere på årets aksjon må dere gjøre det først. Hvis du logger deg inn for første gang er du nødt til å følge linken Trenger du passord? og velge hvilken e-post adresse du ønsker å få tilsendt passord til.

Å ta seg inn på internveven uten passord eller med stjålet passord er et alvorlig lovbrudd.

Skole: Passord:
Trenger du passord?