Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen


Internasjonal Uke

Internasjonal Uke er en informasjonskampanje for skoler som deltar. Operasjon Dagsverk handler om mer enn penger - det handler om kunnskap og forståelse av verden rundt oss.

For å kunne endre verden mener vi at bevissthet om globale spørsmål er like viktig som bistandsmidler. Penger alene er ikke løsningen. I ukene før OD-dagen gjennomfører skolene Internasjonal Uke rundt om hele landet. Her lærer man om globale spørsmål, og hvorfor verden er som den er.

En av de viktigste arbeidsoppgavene til OD er å spre informasjon. Derfor får skolene gratis undervisningsmateriell, filmer og hefter. En haug med skolerte foredragsholdere står klare for å kjøre undervisningsopplegg på skoler over hele Norge. Vi lager opplegg som er i tråd med læreplanene, slik at Operasjon Dagsverk-opplegget kan fungere rett inn i deres vanlige undervisning.

Internasjonal Uke kan være gøy! Mange lager mat, og gjennomfører konserter og leker som hele skolen kan delta på. Det er mange måter å lære på. Elevene i skolekomiteen ved din skole har ansvaret for gjennomføringen, og det er kun fantasien som setter grenser for hva dere kan gjøre.

Det er mulig å søke om opptil 15 000 kr fra Elevorganisasjonens fond til gjennomføring av Internasjonal Uke. Les mer her.

Undervisningsoppgaver, filmer og annet materiell finner du her.