OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Distriktskomitéene
Distriktkomiteene har ansvar for å arrangere Operasjon Dagsverk i sitt distrikt, følge opp skolene og arrangere lokale seminarer. Vi har delt inn 22 distrikter over hele landet  

Akershus

Vilde Millstein

E-post: akershus@od.no
Telefon: 94820076
Infoside: Gå til nettsiden for DK Akershus

Aust-Agder

Henriette Jørgensen Olsen

E-post: aust-agder@od.no
Telefon: 94787887
Infoside: Gå til nettsiden for DK Aust-Agder

Buskerud

Magnus Thun

E-post: buskerud@od.no
Telefon: 97650835
Infoside: Gå til nettsiden for DK Buskerud

Hedmark

Astri Nytrøen Nordby

E-post: hedemark@od.no
Telefon: 41256521
Infoside: Gå til nettsiden for DK Hedmark

Helgeland

Fredrikke Amalie Johansen

E-post: helgeland@od.no
Telefon: 94220021
Infoside: Gå til nettsiden for DK Helgeland

Hordaland

Mathilde Dagsdotter Sæterdal

E-post: hordaland@od.no
Telefon: 93047073
Infoside: Gå til nettsiden for DK Hordaland

Møre og Romsdal

Sander Lødøen

E-post: moreogromsdal@od.no
Telefon: 48106183
Infoside: Gå til nettsiden for DK Møre og Romsdal

Nordre Nordland

Thea Edvardsen

E-post: nordrenorland@od.no
Telefon: 91824830
Infoside: Gå til nettsiden for DK Nordre Nordland

Nord-Trøndelag

Mirande Mathilde Van Rossum

E-post: nordtrondelag@od.no
Telefon: 94872511
Infoside: Gå til nettsiden for DK Nord-Trøndelag

Oppland

Amalie Abrahamsrund

E-post: oppland@od.no
Telefon: 46822216
Infoside: Gå til nettsiden for DK Oppland

Oslo

Jakob Øvendsen Aanderaa

E-post: oslo@od.no
Telefon: 94174212
Infoside: Gå til nettsiden for DK Oslo

Rogaland

Sivert Isaksen-Warth

E-post: rogaland@od.no
Telefon: 96234092
Infoside: Gå til nettsiden for DK Rogaland

Salten

Viktoria Pedersen

E-post: salten.dk@gmail.com
Telefon: 90075953
Infoside: Gå til nettsiden for DK Salten

Sogn og Fjordane

Elias Lont

E-post: sognogfjordane@od.no
Telefon: 45286866
Infoside: Gå til nettsiden for DK Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag

Thomas Fritjof Thorsen

E-post: sortrondelag@od.no
Telefon: 99563483
Infoside: Gå til nettsiden for DK Sør-Trøndelag

Telemark

Anne Dorthe Brekke

E-post: telemark@od.no
Telefon: 95064599
Infoside: Gå til nettsiden for DK Telemark

Troms

Johanne Skar

E-post: troms@od.no
Telefon: 40010718
Infoside: Gå til nettsiden for DK Troms

Vest-Agder

Randi Nordihus

E-post: vest-agder@od.no
Telefon: 47653680
Infoside: Gå til nettsiden for DK Vest-Agder

Vest-Finnmark

Ida Elise Gaare Nøstvold

E-post: vestfinnmark@od.no
Telefon: 90556869
Infoside: Gå til nettsiden for DK Vest-Finnmark

Vestfold

Sunniva Roligheten

E-post: vestfold@od.no
Telefon: 47667628
Infoside: Gå til nettsiden for DK Vestfold

Øst-Finnmark

Ellen Wollmann

Telefon: 90405575
Infoside: Gå til nettsiden for DK Øst-Finnmark

Østfold

Frida Andresen

E-post: ostfold@od.no
Telefon: 90364830
Infoside: Gå til nettsiden for DK Østfold