Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Bli med å velge Operasjon Dagsverk 2019!

  

Kjære lærer og elevråd

Vi håper at dere vil hjelpe oss å velge OD-prosjekt 2019! Operasjon Dagsverk er elevenes egen aksjon. Vi har stor tro på elevdemokrati og elevmedvirkning.

    

Hvordan velge OD-prosjekt på skolen?

  

For å velge OD prosjektet for 2019 kan elevene avgi stemme gjennom valg på skolen, eller ved at skolens representant stemmer på landsmøtet til Elevorganisasjonen, Elevtinget. Det er mest demokratisk hvis valget skjer på skolen siden flere slik får mulighet til å delta i valget. Det er viktig at elevene forstår hva de stemmer på. Presentasjonen av prosjektene bør gjøres tilgjengelig for alle.

   

Prosjektene dere kan stemme på i år:

A: Den livsviktige leken - Burundi - Right To Play

B: Ingen ser alt du er - Uganda - Strømmestiftelsen

C: Fra barnesoldat og slavearbeider til student - DR Kongo Caritas Norge

   

Tre måter å gjennomføre avstemning på:

1) Allmøte i storefri eller i skoletiden

  • Prosjektene presenteres på et møte for alle elevene. Gjennomfør gjerne debatt hvis det er tid. Dere må gjerne trykke opp presentasjonen i forkant. Den kan deles ut og eller henges opp på skolen.

  • Elevene stemmer på papir, eller på It’s learning/Fronter/annen læringsplattform. Det er lurt å sette en klar svarfrist.

  • Noen fra elevrådet/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene, hvis det ikke gjøres automatisk på læringsplattformen.


2) På IT plattformen It’s learning/Fronter/annen læringsplattform

  • Informasjon om prosjektene deles med alle elevene på læringsplattformen It’s learning/Fronter.

  • Elevene stemmer på It’s learning/Fronter. Det er lurt å sette en klar svarfrist.

  • Noen fra elevråd/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene, hvis det ikke gjøres automatisk på læringsplattformen.


3) På elevrådsmøte

  • Prosjektene presenteres og debatteres i hver enkelt klasse.

  • Hver klasse stemmer over hvilket prosjekt de vil at OD 2019 skal gå til.

  • Klasserepresentantene avgir klassens stemme på elevrådsmøte.

  • Stemmene telles opp mens alle er tilstede.

Se hvordan OD-prosjektene velges:

    

Send inn resultatet av valget til OD

På stemmeseddelen dere har fått fra OD, skal dere krysse av i boksen for det prosjektet som fikk flest stemmer. Det er altså ikke nødvendig å inkludere antall stemmer for hvert alternativ. Deretter signeres og stemples stemmeseddelen og sendes til OD. For at stemmen fra skolen din skal være gyldig, må stemmeresultatet være underskrevet og stemplet med skolens stempel. OD trenger bare resultatet   av skolens avstemning, ikke alle stemmesedlene.

   

Stemmeseddel finner du her

    

Stemmeresultatet skal sendes til OD innen 27. februar.

Dere kan sende stemmeresultatet i posten til OD eller scannet som e-mail til Rikke Iversen rikke@od.no

   

Lykke til med valget!

Hvis dere har spørsmål, må dere bare ringe oss på 22 99 37 10

  

Vil du lese de fullstendige søknadene fra kandidatene?

  

Her er

Right To Play sin søknad

Strømmestiftelsen sin søknad

Caritas Norge sin søknad