Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

OD 2018 støtter ungdom sin innsats for en bedre fremtid i Palestina!


   

   

    

OD 2018 støtter palestinsk ungdom sin innsats for en bedre fremtid. Ungdom i Palestina betaler prisen for en konflikt de ikke var med på å starte, og er lei av å høre at det ikke finnes noen løsning. Man trenger ikke å velge side for å være enige om at alle ungdommer fortjener sine grunnleggende menneskerettigheter innfridd, uansett hvor de kommer fra. Gjennom OD 2018 kan elever ved norske skoler lære mer om konflikten, og bidra til at 10 000 ungdommer kan ta kontroll over sin egen framtid og være med å skape fred.

Årets Operasjon Dagsverk vil bidra til:

•  Traumebehandling for ungdom som har sittet i militærfengsler, slik at de kan få hjelp støtte til å komme tilbake på skolen og i hverdagen.

• Utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtter de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina.

• Opplæring i rettigheter, demokrati og ikke-voldelig konfliktløsning, samt kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring.

OD 2018 skal gi palestinsk ungdom håp, kunnskap og mulighet til å kunne bygge en ny generasjon som sammen kan skape en fredfull fremtid.

Les mer her

Vil du vite enda mer?

Les hele KFUK-KFUM Global sin søknad om OD 2018 her