Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Operasjon Dagsverk 2012 har skapt store endringer for kasteløse og andre marginaliserte ungdommer i Nepal. Strømmestiftelsens ettårige kurs i livsmestring, rettigheter og yrkesopplæring har gitt 28 070 jenter og gutter en helt ny mulighet til å bli sjef i eget liv.


«Endringen i holdningene til kasteløse kan ikke måles i tall og statistikker, men jeg kan føle endringen i hvordan folk fra de høyere kastene ser på meg. Jeg er selv et godt eksempel på denne forandingen. Da jeg stilte som kandidat i lokalvalget ble jeg støttet og motivert av folk fra høyere kaster, mennesker som tidligere diskriminerte meg. Nå var disse menneskene med å stemme meg fram til seier, så jeg ble valgt inn i kommunestyret»

Saraswati Priyar, tidligere Samvad-animator

Endring av holdningene til daliter og andre lavkastegrupper er blant de gledeligste endringene av norske elevers dagsverk i 2012. Det er som Saraswati sier ikke alltid lett å måle disse resultatene, men de betyr enormt mye for de som i dag ikke lenger opplever diskriminering.

Det er likevel mer enn nok av gledelige resultater som lar seg måle. Ikke minst i forhold til barneekteskap, der 100 prosent av Samvaddeltakerne har forpliktet seg til å ikke gifte seg før de er 20 år. Endringene har imidlertid ikke stoppet ved deltakerne. Ungdommene har også påvirket de andre familiene i sine lokalsamfunn. I områdene der det har vært Samvad-grupper har forekomsten av barneekteskap blitt halvert. For første gang har også tre nepalske kommuner offisielt blitt erklært «barneekteskapfri sone», takket være innsatsen til Samvadungdommene.

Fem landsbyer er også erklært fri for kastediskriminering, og ungdommenes påvirkningsarbeid fortsetter også etter at Operasjon Dagsverks støtte er avsluttet. Hele 22 386 ungdommer er med i Samvad oppfølgingsforum og nettverk, som jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å bekjempe kastediskriminering, barneekteskap, chaupadyskikken der kvinner fortsatt blir utstøtt fra familiens hus mens de menstruerer og andre sosiale utfordringer. Disse ungdommene jobber frivillig, og på denne måten fortsetter pengene norske ungdommer jobbet inn å skape nye resultater, også i årene etter at prosjektet formelt ble avsluttet.

Det er altså 28 070 ungdommer som har fullført Samvadkurset. Dette er godt over målsettingen på 25 000. Flere av de andre resultatene overgår også klart målene vi satte oss da prosjektet startet i januar 2013. Hele 99 prosent av disse mener kurset har styrket selvfølelsen gjennom deltakelsen i Samvad. Omtrent like mange forteller om bedre forhold innad i familien og med venner og lokalsamfunn som et resultat av Samvad.

Samvad er et tilbud Strømmestiftelsen har utviklet til ungdom. Et viktig mål er å få ungdommer som fortsatt har en mulighet til å komme tilbake til den offentlige skolen en ny start her. 9855 ungdommer er tilbake i utdanning etter Samvad. Det er også viktig for særlig de eldre ungdommene å sikre en jobb og inntekt og 7192 har i dag arbeid som gir inntekt. Mange bruker pengene de tjener til egen og søskens utdanning.

Samvad har også skapt store ringvirkninger i lokalsamfunnene. Ungdommenes store engasjement har ført til resultater på områder vi ikke forutså da programmet ble startet opp. Dette viser også at ungdommene selv i stor grad har styrt prosessene i dette Operasjon Dagsverkprogrammet. Blant de gledeligste uforutsette resultatene er etableringen av mødre-Samvad, der Samvadjentene deler sin nye kunnskap med mødrene sine, og barneklubbene, der yngre søsken lærer om helse, hygiene og viktigheten av utdanning. Det er i dag 124 mødregrupper og 344 barneklubber i aktivitet. Noen har til og med fått støtte fra lokale myndigheter.