OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Bli med å velge årets OD-prosjekt!

Operasjon Dagsverk er elevenes egen aksjon. Vi har stor tro på elevdemokrati og elevmedvirkning, og håper at flest mulig vil hjelpe oss å velge OD-prosjekt 2017! 
I år kan dere velge mellom tre spennende prosjekter i tre forskjellige land.

Vi oppfordrer dere til å dele presentasjonene med flest mulig elever. Slik blir denne prosessen mest mulig demokratisk. 

Informasjon om avstemning sendes til stemmeberettigede skoler.


Hvordan gjennomføre avstemning på skolen?

For å velge OD prosjektet for 2017 kan elevene avgi stemme gjennom avstemning på skolen, eller  ved at skolens representant stemmer på landsmøtet til Elevorganisasjonen, Elevtinget. Det er mest demokratisk hvis avstemningen skjer på skolen siden flere slik får mulighet til å delta i valget.

 

Her er prosjektene dere kan stemme på i år:

A) Fra utvinning til utdanning  - Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, Nigeria

B) Land søker ledere  - Strømmestiftelsen, Myanmar

C) Utdanning for unge i krig og konflikt  - Caritas, DR Kongo

 

Presentasjon av alle tre prosjektene

 Hvordan ha avstemning på skolen

Det er viktig at elevene forstår hva de stemmer på. Presentasjonen av prosjektene bør gjøres tilgjengelig for alle.

Her er tre måter å gjennomføre avstemning på:

1) Allmøte i storefri eller i skoletiden

  • Prosjektene presenteres på et møte for alle elevene. Gjennomfør gjerne debatt hvis det er tid. Dere må gjerne trykke opp presentasjonen i forkant. Den kan deles ut og eller henges opp på skolen.
  • Elevene stemmer på papir, eller på It’s learning/Fronter/annen læringsplattform. Det er lurt å sette en klar svarfrist.
  • Noen fra elevrådet/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene, hvis det ikke gjøres automatisk på læringsplattformen.


2) På IT plattformen It’s learning/Fronter/annen læringsplattform

  • Informasjon om prosjektene deles med alle elevene på læringsplattformen It’s learning/Fronter.
  • Elevene stemmer på It’s learning/Fronter. Det er lurt å sette en klar svarfrist.
  • Noen fra elevråd/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene, hvis det ikke gjøres automatisk på læringsplattformen.


3) På elevrådsmøte

  • Prosjektene presenteres og debatteres i hver enkelt klasse.
  • Hver klasse stemmer over hvilket prosjekt de vil at OD 2017 skal gå til.
  • Klasserepresentantene avgir klassens stemme på elevrådsmøte.
  • Stemmene telles opp mens alle er tilstede.

Send inn resultatet av valget til OD

På stemmeseddelen dere har fått fra OD, skal dere krysse av  i boksen for det prosjektet som

fikk flest stemmer. Det er altså ikke nødvendig å inkludere antall stemmer for hvert alternativ.

Deretter signeres og stemples stemmeseddelen og sendes til OD. For at stemmen fra skolen din skal være gyldig, må stemmeresultatet være underskrevet og stemplet med skolens stempel. OD trenger bare resultatet  av skolens avstemning, ikke  alle stemmesedlene.


Stemmeresultatet skal sendes til OD innen 2. mars.

Dere kan sende stemmeresultatet i posten til OD eller scannet som e-mail til Rikke Iversen rikke@od.no

Hvis dere har spørsmål, må dere bare ringe oss på 22 99 37 10.

Lykke til med valget!