OD-dagen 3. november
Internasjonal uke 17.-28. oktober
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
IU-Konkurranse

Bli med på konkurransen om å arrangere årets beste Internasjonale Uke! En konkurranse KUN for skolekomitéene i Norge, der dere kan vinne en premie på 50 000 kr fra Utdanningsdirektoratet.
Når juryen vurderer deres innsendte bidrag, vil følgende kriterier bli vektlagt:

- At opplegget under Internasjonal Uke er i tråd med læreplanmålene
- At hele skolen har deltatt på opplegget – det bør være både et tverr-faglig opplegg og opplegg til spesifikke fag
- At elevene engasjerer seg
- At Internasjonal Uke er en del av skolens ordinære arbeid
- At det finnes en langsiktig tenkning rundt arbeidet med internasjonalisert undervisning hvor elever og lærere samarbeider
- At dokumentasjonen av opplegget/produktet presenteres skriftlig, slik at juryen får et godt bilde av hva som har foregått 

Skoler som ønsker å delta i konkurransen må innen 15. desember sende inn søknad til:

Operasjon Dagsverk
Kolstadgata 1
0652 Oslo