OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
IU-Konkurranse

Bli med på konkurransen om å arrangere årets beste Internasjonale Uke! En konkurranse KUN for skolekomitéene i Norge, der dere kan vinne en premie på 50 000 kr fra Utdanningsdirektoratet.
Når juryen vurderer deres innsendte bidrag, vil følgende kriterier bli vektlagt:

- I hvilken Internasjonal Uke skaper engasjement og bevissthet rundt internasjonale spørsmål.

- I hvilken grad skolen klarer å vise hvordan Internasjonal Uke går inn som en del av undervisningen.

- I hvilken grad skolen har gjort bruk av lokale ressurser og nærmiljøet.

- I hvilken grad dokumentasjonen er egnet for videreformidling på internett og kan fungere som inspirasjonskilde for andre skoler.

Skoler som ønsker å delta i konkurransen må innen 15. desember sende inn søknad til:

Operasjon Dagsverk
Kolstadgata 1
0652 Oslo