Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Vi ønsker at alle som deltar på OD skal være trygge på at pengene kommer frem.

Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en pengeinnsamling skal foregå. Innsamlingskontrollen godkjenner organisasjoner og aksjoner, for å sikre at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Derfor starter vi nå et samarbeid.


 "Vi opplever at ungdom i økende grad stiller kritiske spørsmål rundt bistand, hva pengene deres går til, og hvilke endringer de er med på å bidra til. Det synes vi er veldig positivt. Det viser at dagens ungdom er en våken gjeng.", sier ODs leder, Sandra Skiaker

Det er god grunn til å være skeptisk til enkelte innsamlingsaksjoner. Langt fra alle innsamlinger innfrir Innsamlingskontrollen sine krav.  Bistand er komplisert, og krever kompetente folk med kjennskap vanskelige problemstillinger. Disse kunnskapene er det ikke alle organisasjoner og aksjoner som besitter. God bistand koster penger. Innsamlingskontrollen stiller krav om at minst 65 % av innsamlede midler må gå til formålet. OD har en maksgrense på 15% administrasjonskostnader, og er trygt innenfor disse rammene, og har et solid apparat som sikrer at pengene faktisk gjør en forskjell.

Hvert år jobber omtrent 80 000 elever inn 20 - 30 millioner kroner til OD prosjekter. OD har nye samarbeidsorganisasjoner og prosjekter hvert år, og disse organisasjonene er ansvarlige for gjennomføring av bistandsprosjektene, under tett oppfølging fra OD.

Du kan være trygg på at OD-pengene brukes på tiltak som skaper en bedre verden!