Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Invitasjon til å søke OD 2019

 

Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Årlig jobbes det inn 20-25 millioner kroner og Operasjon Dagsverk formidler pengene gjennom bistandsorganisasjoner til utdannings- og utviklingsprosjekter rettet mot ungdom.  

OD støtter prosjekter som har et tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det betyr at ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltakene. OD ønsker å samarbeide med organisasjoner som er nytenkende på ungdomsmedvirkning og er åpne for at ungdom skal kunne påvirke sin egen situasjon.

Uavhengig av tidligere erfaringer med ungdomsmedvirkning, oppfordrer OD organisasjoner som ønsker å styrke sitt arbeid med ungdomsmedvirkning å søke.  OD er opptatt av gjensidig læring og kan være en sparringspartner for organisasjoner i arbeidet med dette.

Lykke til i søknadsprosessen!

Hvordan søke?

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med ODs bistandsrådgiver, Rikke Iversen  rikke@od.no eller 95168725.

Les mer om hvordan søke OD 2019 , søknadsmal og ODs retningslinjer på ungdomsmedvirkning på engelsk