OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Invitasjon til å søke om OD 2017

Operasjon Dagsverk ønsker med dette å invitere norske solidaritets- og bistandsorganisasjoner til å søke om OD 2017! Hvert år velger norsk skoleungdom ut et program de ønsker å jobbe inn penger til under OD-dagen. Vi støtter utdannings- eller utviklingsprosjekter for ungdom i lav- og mellominntektsland. Aksjonen omfatter internasjonalisert undervisning i nord/sør‑spørsmål til elever på ungdoms- og videregående skoler. Vanligvis deltar over 150,000 elever og lærere fordelt på ca. 550 skoler - både ungdoms-, videregående- og folkehøgskoler.  

 

Frist for å sende inn prosjektskisse er 1. juni 2016 og frist for prosjektsøknad er 1. oktober.  Begge sendes til  rikke@od.no

 

OD har rammer og prinsipper for hva slags tiltak som kan støttes. Klikk her for å lese «Informasjon til søkere for OD2017» og  klikk her for å lese «Veiledning for prosjektsøknaden til OD2017» . Ta gjerne kontakt med ODs bistandsrådgiver, Rikke Iversen rikke@od.no eller tlf. 95168725.

 

ÅPENT INFORMASJONSMØTE OM SØKANDSPROSESSEN OD2017

 

Operasjon Dagsverk vil gi en kort orientering om OD og søknadsprosessen for OD2017. Det vil bli satt av god tid til spørsmål og dialog.

 

Tid og sted:

Tirsdag 19. april kl. 12 30 - 14 00 i Frivillighetshuset, 7. etasje, Kolstadgata 1, på Tøyen i Oslo

Meld gjerne fra til Rikke Iversen rikke@od.no  eller 95168725 hvis du planlegger å komme.

Alle er hjertelig velkomne til å delta på møtet!