Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Valg av OD 2018!

I disse dager velges OD-prosjektet 2018! Operasjon Dagsverk er elevenes egen aksjon. Vi har stor tro på elevdemokrati og elevmedvirkning. For å velge OD prosjektet for 2018 kan elevene avgi stemme gjennom valg på skolen, eller ved at skolens representant stemmer på landsmøtet til Elevorganisasjonen, Elevtinget, 12-16 mars.

Prosjektene som kan stemmes på i år er:

 

 

Et liv i fengsel

 

Palestinske ungdommer lever i utrygghet, flere hundre fengsles hvert år. Det preger dem resten av livet. KFUK-KFUM gir ungdommer opplæring i egne rettigheter, hjelp til å bearbeide inntrykk, komme tilbake på skolen og ut i jobb. OD vil bidra til at 10 000 ungdommer kan ta kontroll over sin egen framtid og være med å skape fred.

Les mer her

   

 

Stå opp mot urett

 

Mange ungdommer i Nepal holdes utenfor på grunn av sin kaste. Det påvirker skolegangen deres, hvilke jobber de får og hvem de kan være kjæreste med. Nepal har nylig fått ny grunnlov, og det har vært lokalvalg for første gang på 20 år. Nå er endring mulig! Ungdom i Nepal er klare til å ta kampen mot diskriminering og urettferdighet.

Les mer her


 

Bygg fred, ikke murer!

 

Ungdom i Mexico, Guatemala og Honduras har fått nok av å leve i verdens mest voldelige land. De organiserer seg i ungdomsklubber for å bekjempe vold i skolen og i samfunnet. De vil ha tryggere skoler og påvirke myndighetene til å ta ansvar. Si nei til volden, stem ja til en tryggere skolehverdag og ungdommens rett til å bli hørt!

Les mer her


 

Tre måter å gjennomføre avstemning på:

 

1. Allmøte i storefri eller i skoletiden

 
· Prosjektene presenteres på et møte for alle elevene. Gjennomfør gjerne debatt hvis det er tid. Trykk gjerne opp presentasjonen i forkant. Denne kan deles ut og eller henges opp på skolen.

· Elevene stemmer på papir, eller på It’s learning/Fronter/annen læringsplattform. Det er lurt å sette en klar svarfrist.

· Noen fra elevrådet/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene, hvis det ikke gjøres automatisk på læringsplattformen.

 
2. It’s learning/Fronter/annen læringsplattform


· Informasjon om prosjektene deles med alle elevene på læringsplattformen It’s learning/Fronter.

· Elevene stemmer på It’s learning/Fronter. Det er lurt å sette en klar svarfrist.

· Noen fra elevråd/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene, hvis det ikke gjøres automatisk på læringsplattformen.

 
3. På elevrådsmøte


· Prosjektene presenteres og debatteres i hver enkelt klasse.

· Hver klasse stemmer over hvilket prosjekt de vil at OD 2018 skal gå til.

· Klasserepresentantene avgir klassens stemme på elevrådsmøte.

· Stemmene telles opp mens alle er tilstede.

  

  

Send inn resultatet av valget til OD:


På stemmeseddelen skal det krysses av i boksen for det prosjektet som fikk flest stemmer. Det er ikke nødvendig å inkludere antall stemmer for hvert alternativ. For at stemmen fra skolen skal være gyldig, må stemmeresultatet være underskrevet og stemplet med skolens stempel. OD trenger bare resultatet av skolens avstemning, ikke alle stemmesedlene.

Stemmeseddel finnes her!

Stemmeresultatet sendes i posten til OD eller scannet på e-post til rikke@od.no  innen 6. mars.