Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Forandringene nedenfra nådde toppen

Av Asle Stalleland - Strømmestiftelsen

Operasjon Dagsverk 2012 fortsetter å skape store forandringer i Nepal. Nå har Samvadjentene inntatt presidentens kontor.

 

 

Bidhya Devi Bhandari ble i oktober 2015 valgt til Nepals første kvinnelige president. Hun har langt fra noen enkel oppgave i et land preget av kastediskriminering, små og store politiske konflikter, og en fortsatt stor oppgave med gjenoppbyggingen etter det store jordskjelvet i april samme år hun tiltrådte som president. 

Et møte hun hadde tidligere i år var imidlertid noe som tydelig gledet en hardt prøvet president. President Bhandari hadde avtalt et møte med jenter i tenårene. Jentene representerte Samvad, kurset Strømmestiftelsen i samarbeid med Operasjon Dagsverk tilbyr ungdom som har droppet ut av skolen i Nepal. Siden oppstarten for bare litt over fem år siden har det skjedd utrolige ting i lokalsamfunnene. Og det er ungdommene selv som har fått det til. Alt Strømmestiftelsen har bidratt med er et møtested, en kursleder som selv er ung og forstår ungdommenes utfordringer, og noen enkle verktøy for å analysere og forstå sin egen hverdag. Dette har vist seg å være nok til å starte forandringsfabrikker i landsbyer over hele Nepal – med ungdommene selv i førersetet.

Resultatene ungdommene har oppnådd er imponerende: Landets første kommune er erklært barneekteskapfri sone, de fleste lokalsamfunn har opplevd en radikal holdningsendring i forhold til barneekteskap. Chhaupadi, skikken med at kvinner blir satt utenfor i et skur mens de har menstruasjon, er avskaffet en rekke steder som direkte følge av ungdommenes innsats. Foreldre av høy kaste godtar for første gang å slippe naboer av lav kaste inn i huset, forsøk på trafficking er unngått, ungdommer som har blitt tatt ut av skolen har begynt igjen. Det er også mange som har skapt seg sin egen inntekt, som blant annet brukes på egen og yngre søskens skolegang. Døtre har startet ukentlige samlinger der de lærer mødrene sine det viktigste de selv har lært gjennom Samvad. Det var mye å fortelle presidenten om.

 

 

Presidenten hadde tatt godt i og satt av en hel time til møtet med ungdommene. Det gikk mer enn to timer før de gikk ut av kontoret hennes. Og de gikk ikke tomhendte. Med seg ut døren hadde de løfter om støtte i arbeidet sitt, og ordrer fra presidentens kontor til kommuneadministrasjonene der Samvadsentrene ligger. Presidenten lovet til og med en egen kontaktperson med direkte linje henne hvis de lokale tjenestemenn ikke fulgte opp! Allerede neste dag stod det offentlig ansatte klare til å hjelpe dem.

Presidenten lovte også å besøke jentene på hjemstedene deres, og det viste seg raskt at dette var et løfte presidenten ville holde. Bare noen uker etter møtet var presidenten på plass ved et skolejubileum i Rupandehi, og de lokale Samvadjentene som hadde møtt henne tidligere var invitert. Presidenten uttrykte stor glede over å treffe jentene igjen. Hun fortalte om det nye statlige programmet for kvinners rettigheter, og gav sin fulle støtte til Samvadjentenes kamp mot barneekteskap, vold, diskriminering og analfabetisme. Presidenten takket Samvadjentene for deres viktige innsats og oppmuntret dem til å fortsette arbeidet framover.

Noen dager senere, i Kapilvastu, et annet område med Samvadgrupper, holdt presidenten en tale der hun oppfordret kvinner til å kjempe mot alle form for brudd på rettighetene dere. Hun trakk spesielt fram initiativ fra Samvad-nettverket som eksempel på hvordan kvinner kan jobbe for sine rettigheter.

De viktigste endringene midlene norsk skoleungdom jobbet inn i 2012 skjer blant vanlig ungdom i landsbyene i Nepal, men endringene kan også bli enda mer effektive når de får støtte fra landets president.