Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
OD 2014 bedrer jenters hverdag i Malawi og Etiopia

Av Lene Bakker - Utviklingsfondet

Pengene fra Operasjon Dagsverk 2014 gikk til Utviklingsfondets arbeid i Etiopia og Malawi. Nå brukes pengene for å bedre ungdoms – og spesielt jenters – stilling i samfunnet.

 

  Foto: Lene Bakker

 

Vakker sang lyder gjennom rommet. Det er medlemmer av Young Women Can Do It som synger. Vi er på Abay Atir skole i Amhararegionen i Etiopia. Fra dette området er det vanlig at ungdom reiser til andre land for å jobbe - men dette blir en vanskelig opplevelse for mange.

Noen presses til arbeidsutvandring av familien som sårt trenger inntekter. Andre lures av glansbildehistoriene til rekruteringsagenter som får betalt per ungdom de greier å lokke med seg. De hjemvendtes historier er ofte langt fra like rosenrøde. Hvis de orker å prate om opplevelsene sine forteller de om papirer som blir fratatt dem, lønn som uteblir, vold og seksuelle overgrep.

Med støtte fra Utviklingsfondet tar nå lokale ungdommer tak i problemene. De jobber med å forhindre at unge mennesker blir tvunget eller lurt til å emigrere, og forsøker å ta vare på dem som har det vanskelig når de kommer tilbake. Ungdommene er medlemmer i Young Women Can Do It, klubber som jobber for at ungdom – og spesielt jenter – skal få en bedre hverdag.

Hvis ungdom fortsatt blir tvunget til å reise etter at klubben har vært i dialog med familien rapporterer de saken til lokale myndigheter. Rekruteringsagentene får ikke lenger jobbe i fred. Klubben finner ut hvem de er og melder dem til politiet. Arbeidet til YWCDI i Etiopia har allerede sendt en agent i fengsel. Alt dette kan de takke norske skoleelever for.

Økt anerkjennelse

30. oktober 2014 var det 70-80.000 norske elever som ikke kom på skolen som vanlig. I stedet deltok de på Operasjon Dagsverk. De ga en dag av sin utdanning og jobbet og tjente penger for at ungdom i Etiopia og Malawi skal få bedre muligheter. Programmet har fått navnet Mitt Liv – Mine Valg og drives av Utviklingsfondet. En av virkemidlene er å opprette de lokale ungdomsklubbene kalt Young Women Can Do It (YWCDI).

Meftihe er 17 år, og medlem i Abay Atir YWCDI. Hun har selv opplevd at familien forsøkte å presse henne til å jobbe utenlands, og at de senere ville gifte henne bort. Men hun greide å stoppe det. Hun forteller at opplæringen de har fått har gitt dem både ferdigheter og selvtillit. De får vist for både seg selv og for andre at de kan få til det meste. Og de blir oftere hørt av de voksne.

- Representanter fra klubben deltar nå i møter med lærere og skoleadministrasjonen. Og vi blir lyttet til, sier Meftihe.

Klart vi kan!

Biblioteket på skolen var stengt, men etter at elevene tok opp saken har skolen nå ansatt noen til å drive det. YWCDI klubber i området møtes og jobber med ulike ting i felleskap også. YWCDI har gjort at ungdommene er mer støttende overfor hverandre og solidariteten med andre har økt, forteller ungdommene i Abay Atir YWCDI.

Men Meftihe er ikke i mål. Hun vil stå på for å gi sin og andre ungdommers stemme ytterligere kraft.

– Jeg vil at beslutninger jeg tar skal aksepteres. Jeg vil at andre skal spørre meg hva jeg mener. Det er veldig viktig for meg å være med i YWCDI. Ungdom må være aktivt involvert for å skape utvikling. For meg er klubben et felleskaps som får meg til å føle at, ja, klart vi kan!

Det er i samtaler med de engasjerte ungdommene i Etiopia og Malawi at man virkelig ser hvilken positiv effekt Mitt Liv - Mine Valg har oppnådd på relativt kort tid. Leder for Operasjon Dagsverk 2014, Martin Gukild, var nylig i Etiopia. Der møtte han Meftihe og mange andre medlemmer i YWCDI. To år etter at arbeidet startet er han ikke i tvil om at det går i riktig retning.

- Det er tøft å se at dette funker så utrolig bra! Kunnskap og selvtillit gjør at jenter klarer å endre både sin egen hverdag og å delta i familien og lokalsamfunnet. Man har klart å ta en modell fra Malawi og tilpasse den til lokale forhold i Etiopia, og man ser mange av de samme gode resultatene.

Den vakre sangen på Abay Atir skole fremføres ikke bare for underholdningens skyld. Tekstene er en del av informasjonsarbeidet til de engasjerte ungdommene. Slik håper de å nå fram til flest mulig. For de har et viktig budskap.

Young Women Can Do It

Et av hovedtiltakene i Mitt liv –Mine valg er å støtte ungdommer som vil starte Young Women Can Do It klubber. Gjennom klubbene samles både jenter og gutter for å sikre at ungdom, og spesielt jenter, får sin stemme hørt. Klubbene jobber blant annet for at ungdom skal få gå på skolen, stopper tvangsekteskap og bekjemper vold, voldtekt og seksuell trakassering. At ungdom organiserer seg på denne måten er mange steder noe helt nytt.

Det finnes nå totalt 178 YWCDI klubber i Malawi med til sammen nesten 8000 medlemmer. Medlemmer i Malawi har lært bort metoden til ungdom i Etiopia, som igjen har opprettet egne slike klubber der.