Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Årets OD-prosjekt skal støtte ungdom i Kongo

Benedicte(15) bor i Kongo, og er en av 15.000 ungdommer som vil påvirkes av årets OD-prosjekt

Årets OD-prosjekt skal støtte ungdom i Kongo sin kamp for en bedre fremtid ved å bekjempe seksuell vold og slavearbeid i samarbeid med Caritas Norge

40 000 barn og unge jobber i koboltgruver i Kongo. Prisen for mobilteknologien er skyhøy. Voldtekt brukes systematisk som våpen, og halvparten av geriljasoldatene er ungdom under 18 år. Et liv som barnesoldat innebærer vold, overgrep og voldtekt. OD-prosjektet skal hjelpe 15 000 ungdommer ut av slavearbeid, gi dem beskyttelse, og en trygg inntekt.

Tiår med konflikt i DR Kongo har gjort situasjonen veldig utfordrende. Jakten på naturressurser har fordrevet 4,5 millioner barn og voksne fra sine hjem. De mangler mat, tak over hodet, utdanning og inntekt. 13 millioner mennesker trenger nødhjelp, halvparten er barn og unge. De fattigste og foreldreløse barn og unge er det lettest bytte for rekruttering til gruvedrift eller opprørsgeriljaer.

  • Lære opp ungdom i deres rettigheter og i deltakelse

  • Utdanne sårbar ungdom gjennom «catch-up»-klasser

  • Styrke elevråd og foreldrenes arbeidsutvalg ved skolene

  • Yrkesopplæring til gruvearbeidere, tidligere barnesoldater og overgrepsofre

  • Samarbeide med lokale ledere for å forebygge rekruttering til gruvedrift og gerilja

  • Arbeide for at gruveeiere og geriljaledere frigjør ungdom fra tvangsarbeid

  • Sikre traumebehandling til voldsutsatt ungdom

Ungdom skal få kunnskap om sine rettigheter, få utdanning og mulighet til å bestemme over egen fremtid. Slik kan de også bidra til fred og utvikling i DR Kongo. Ungdomsdeltakelse er nøkkelen til å stoppe rekruttering til gruvene og geriljaer, og til å forebygge seksuelle overgrep.

Les mer om prosjektet her, eller les prosjektsøknaden i sin helhet her