Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Årets OD-prosjekt skal støtte ungdom i Kongo

Benedicte(15) bor i Kongo, og er en av 15.000 ungdommer som vil påvirkes av årets OD-prosjekt

Årets OD-prosjekt skal støtte ungdom i Kongo sin kamp for en bedre fremtid ved å bekjempe seksuell vold og slavearbeid i samarbeid med Caritas Norge

40 000 barn og unge jobber i gruver i Kongo for å utvinne mineralene som er i mobiltelefonene våre. Væpnede grupper kontrollerer mange av gruvene, og halvparten av disse soldatene er ungdom under 18 år. Mange står utenfor skolesystemet, og mange bearbeider traumatiske opplevelser. Uten trygghet og kunnskap er det vanskelig å skape seg en god hverdag og fremtid. OD-prosjektet skal støtte 15 000 ungdommer sin kamp for en bedre fremtid uten slavearbeid, vold og utrygghet.

 
Prosjektet skal tilby:

-Utdanning for ungdom  

-Opplæring i rettigheter og deltakelse

-Traumebehandling

Utdanning og kunnskap er det beste vernet mot rekruttering til gruver og væpnede grupper. Utdanning skaper muligheter og alternativer til slavearbeid. Og uten kunnskap om rettigheter er vi enkle ofre. Vi har alle menneskerettigheter som skal beskytte oss, men de brytes hver dag. Først når vi hva rettighetene våre er, vet vi når de brytes. Først da kan vi si ifra.     

Les mer om prosjektet her, eller les prosjektsøknaden i sin helhet her