OD-dagen 2. november
Internasjonal uke 16.-27. oktober

Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Tiden har kommet for at Operasjon Dagsverk snart skal velge en Hovedkomite for 2017. Hovedkomiteen er menneskene som lager informasjonskampanjen til Operasjon Dagsverk hvert år.
Gjennom et år i HK vil du ha ansvar for oppfølging av to/tre distriktskomiteer, utarbeide og lage Norges største informasjonskampanje av, med og for ungdom. Du får jobbe med et verv som du har mulighet til å fordype deg i og å bidra til å styrke OD som aksjon. Dette kommer i tillegg til å stifte vennskap som sannsynligvis vil vare livet ut. Et år i HK byr på lange arbeidsdager, et stort nettverk, muligheten til å lære og vanvittig mye moro! .
Det er veldig lurt å lese gjennom alle dokumentene som ligger vedlagt. 

Som vedlegg finner du:

Søknadsskjema

Alle punkter i søknadskjema må fylles ut. Husk å legge ved et bilde der det er mulig å se hvem du er. Svar på spørsmålene punkt for punkt.

Retningslinjer for valg av HK17 Et dokument som forteller noe om hvordan man skal tenke når man gjør utvelgelsen - Valgprosess Et dokument som beskriver hvordan utvelgelsen skal foregå steg for steg. Brukes av HK15, som behandler søknadene. - Mandat for HK17 Dokumentet som definerer hvilke arbeidsoppgaver og hvilket ansvar organet HK har i Operasjon Dagsverk. - Retningslinjer for ODs hovedkomité 2017

Retningslinjer for ODs hovedkomité 2016, populært kalt etiske retningslinjer. Disse forplikter man seg til når man sitter i HK.

Til søkere til HK17 Et brev til dere som ønsker å søke med kortfattet info om arbeidet, og lånekasse-ordningen til OD. 

Søknadsfrist er søndag 4.desember klokken 23:59

Alle søknader sendes til olav@od.no

Alle vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt så fort jeg sjekker mailen. 

Hvis man har spørsmål, kontakt OD-leder på olav@od.no, eller telefon 41396486.