Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Valg av ny hovedkomite!

 Hovedkomiteèn har det fulle ansvaret for kampanjen for det gjeldene år. Hver person i Hovedkomiteèn har ansvar for èn til tre distrikter, samt ett eller flere verv. Som medlem i Hovedkomitèn vil du opparbeide deg erfaringer og kunnskap innenfor bistand, kampanjearbeid, kontorarbeid og organisasjonsarbeid. 

Vedlagt ligger fem dokumenter som du som søker burde lese: 

 - Søknadsskjema Alle punkter i søknadskjema må fylles ut. Husk å legge ved et bilde der det er mulig å se hvem du er. Svar på spørsmålene punkt for punkt og send utfylt dokument tilbake.

Valgprosess 2018 Et dokument som beskriver hvordan utvelgelsen skal foregå steg for steg. Brukes av HK17, som behandler søknadene.

Mandat for HK18 Dokumentet som definerer hvilke arbeidsoppgaver og hvilket ansvar organet HK har i Operasjon Dagsverk.

- Retningslinjer for ODs hovedkomité 2018 Retningslinjer for ODs hovedkomité 2018, populært kalt etiske retningslinjer. Disse forplikter man seg til når man sitter i HK.

Til søkere til HK18 Et brev til dere som ønsker å søke med kortfattet info om arbeidet.

  

Søknadsfristen er søndag 3.desember klokken 23:59.

Alle søknader sendes til undertegnede på mail: sandra@od.no

Søkere vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt så snart jeg mottar og leser mailen. For at alle søkere skal behandles likt, skal alle spørsmål rettes direkte til meg på telefon: 45291614. Ingen spørsmål er dumme, men det er viktig at de kommer i god tid før søknadsfristen. 

Ønsker å minne opp at valg er en sensitiv sak, og at det derfor skal holdes utenfor sosiale medier og andre åpne forumer. OD vil kun annonsere de som blir valgt til HK, og ikke hvem som har stilt til HK. 

Hvis søker får tilbudt plass i HK, skal en ikke diskutere dette med andre aktuelle søkere, folk i OD eller i EO. Annonseringen kommer fra OD innen 15.desember. 

Kjenner du noen aktuelle kandidater? Tips dem gjerne!