Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Vi søker engasjerte medlemmer til ODs bistandsfaglige råd!

   

Vi er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Vi jobber for en mer rettferdig fremtid ved å sette globale utviklingsspørsmål på timeplanen i den norske skolen. Hvert år jobber elever ved norske skoler inn ca. 20 millioner kroner til utdannings- og utviklingsprosjekter for ungdom.

  

Ungdom skal styre verden i morgen, og deres perspektiver er viktige i dag. OD støtter prosjekter som har tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det betyr at ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltakene. Konkrete tiltak kan være uformelle utdanningskurs for ungdom som ikke går på skolen, styrking av kvaliteten på undervisningen i formell skole, yrkesopplæring, rettighetsarbeid, utvikling av unge ledere, miljøtiltak og sparegrupper.

ODs bistandsfaglige råd er består av fire tidligere OD ledere og samt fem til åtte ressurspersoner med bistandsfaglig kompetanse. Totalt er det ca. 12 medlemmer som møtes åtte ganger i året. Under rådsmøtene diskuteres og debatteres prinsipielle og strategiske saker, søknader om å samarbeide med OD, samarbeidspartneres planer, rapporter og læringsprosesser og evalueringer.

OD søker nye engasjerte medlemmer med bistandsfaglig kompetanse og arbeidserfaring.

Vi tilbyr spennende og gode faglige diskusjoner og innflytelse innen Norges største solidaritetsaksjon for ungdom. Vervet er frivillig og uten honorar og krever at man kan sette av tid til vervet.

  

Dersom du er interessert, send CV og kortfattet motivasjonsbrev til Rikke Iversen rikke@od.no  innen 20. januar 2019. For mer informasjon, kontakt gjerne bistandsrådgiver Rikke Iversen på e-post eller telefon 95168725