Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangenI desember ble det valgt inn en flott gjeng på ti personer til å sitte i hovedkomiteen til Operasjon Dagsverk 2019. Både styret og hovedkomiteen for 2018 ønsker å ha 11 medlemmer av hovedkomiteen 2019, det åpnes derfor for en ny søknadsprosess for å fylle én plass. ODs hovedkomite har ansvar for å utvikle våre kampanjer. Hver person i Hovedkomiteèn har ett eller flere verv, og har ansvar for ett til tre distrikter. Som medlem i Hovedkomitèn vil du få spennende erfaring og kunnskap om bistand, kampanjearbeid, kontorarbeid og organisasjonsarbeid.


Vedlagt ligger fem dokumenter som du som søker burde lese:

- Søknadsskjema
Alle punkter i søknadsskjema må fylles ut. Husk å legge ved et bilde der det er mulig å se hvem du er. Svar på spørsmålene punkt for punkt og send utfylt dokument tilbake.

- Retningslinjer for supplering av plass i hovedkomitéen
Et dokument som beskriver hvordan utvelgelsen skal foregå steg for steg. Brukes av styreleder og HK18, som behandler søknadene.

- Mandat for hovedkomiteen 2019
Dokumentet som definerer hvilke arbeidsoppgaver og hvilket ansvar organet HK har i Operasjon Dagsverk.

- Retningslinjer for ODs hovedkomité 2019
Retningslinjer for ODs hovedkomité 2019, populært kalt etiske retningslinjer. Disse forplikter man seg til når man sitter i HK.


- Til søkere for ODs hovedkomité 2019

Et brev til dere som ønsker å søke med kortfattet info om arbeidet.

Søknadsfristen er søndag 13. januar klokken 23:59


Alle søknader sendes til andrine@od.no

Søkere vil få en bekreftelse på at søknaden er mottatt. For at alle søkere skal behandles likt, skal alle spørsmål rettes direkte til andrine@od.no eller Frida Jøraholmen Andersen, frida@od.no (OD-leder) på mail. Ingen spørsmål er dumme, men det er viktig at de kommer i god tid før søknadsfristen.

Vi ønsker at alt rundt dette holdes utenfor sosiale medier og andre åpne forumer. OD vil kun annonsere de som blir valgt til HK, og ikke hvem som har stilt til HK.

Hvis du blir tilbudt plass i HK, ikke diskuter dette med andre aktuelle søkere, folk i OD eller i EO. 

Kjenner du noen aktuelle kandidater? Tips dem gjerne om å søke!