OD-dagen 3. november
Internasjonal uke 17.-28. oktober
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Q&A's
 Q: Hvordan kan jeg være med på OD?
A: Skolen din må være påmeldt OD for at du kan delta. Om skolen din ikke allerede er påmeldt OD, kan du snakke med elevrådet på din skole. Det er elevrådet som bestemmer om skolen skal være med på OD.
 Q: Må man jobbe på OD-dagen?
A: Nei, det er helt frivillig å jobbe på OD-dagen. For de som ikke ønsker å jobbe skal det arrangeres et alternativt opplegg på skolen som skal være tilnærmet lik en ordinær skoledag.
 Q: Hvordan betale for dagsverk?
A: Det finnes tre måter arbeidsgiver å betale for dagsverket:
  1. Betale med faktura: Gå inn på www.betale.od.no. Her kan du generere en faktura og et referansenummer som føres opp på dette arbeidskortet. Faktura med referansenummer blir sendt til e-postadressen du registrerer. Husk å føre opp referansenummeret. Det er beviset på at eleven har jobbet på OD-dagen. NB! Denne betalingsløsningen er kun mulig for bedrifter med organisasjonsnummer.
  2. Betale med bankkort: Gå inn på www.betale.od.no. Her kan du generere en faktura og et referansenummersom føres opp på dette arbeidskortet. Referansenummeret er beviset på at eleven har jobbet på OD-dagen.
  3. Betale kontant til eleven: Gi pengene til eleven og husk å kvittere for riktig beløp. Eleven leverer kvittering sammen med pengene til skolen sin
 Q: Kommer pengene frem?
A: OD er alltid sikker på at pengene går dit de skal og har gode rutiner når det kommer til utbetaling av pengene og oppfølging av prosjektene. Les mer her
 Q: Når er OD-dagen?
A: Torsdag 3. november
 Q: Hva er Elevorganisasjonen?
A: Elevorganisasjonen (EO) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskole i Norge. Les mer her
 Q: Må alle skoler arrangere IU?
A: Skoler som deltar på Operasjon Dagsverk binder seg til å arrangere IU. Dette fordi OD bygger på frivillighet og solidaritet. Kunnskap er et grunnlag for å kunne basere seg på forståelse og respekt, som igjen er grunnlag for solidaritet. Og med kunnskapen elevene får skal alle som deltar på IU kunne ta en aktivt og selvstendig valg på om de vil jobbe på OD-dagen eller ikke. Å arrangere IU betyr ikke at man må sette av to hele uker, men at man må sette av tid til at alle elever skal få kunnskap om årets prosjekt, OD og solidaritet og større globale spørsmål.
 Q: Hvor kan jeg finne heftene og arbeidskortene?
A: Om skolen din er meldt på OD får de tilsendt hefter og arbeidskort til alle elever. Du kan også finne det her
 Q: Hva er Biblioteket?
A: Biblioteket er en undervisningsplattform OD tilbyr til sine skoler. Innholdet består av internasjonalisert undervisning, og materiell skolene kan benyttet seg av under Internasjonal uke. Biblioteket finner du her
 Q: Hva er årets prosjekt?
A: Årets prosjekt i samarbeid med SAIH skal ungdom i Colombia få lære om rettigheter, demokrati, ledelse og politisk påvirkning. Prosjektet skal også skape trygge lokalsamfunn og skoler. Les mer her
 Q: Hvor mye av pengene går til administrasjon?
A: OD bruker maks 15% av de innjobbede midlene på annet enn prosjektet. Dette er administrasjon, som lønn til tre ansatte, telefon og kontor, men det er også hele informasjonskampanjen. Det betyr av heftene skolene mottar, seminarene elevene på skolene kan reise på, foredragsholderne vi sender ut og mye annet også inngår i denne prosenten.
 Q: Hvordan får vi passordet til skolesiden (internvevet)?
A: Trykk på logg inn på skolesiden, helt nederst på nettsiden. Videre trykker du på trenger du passord? Om ikke dette fungerer kan du sende en mail til od@od.no
 Q: Hva er alternativt Dagsverk?
A: For de som ikke blir fristet av å jobbe hjemme eller i lokalbutikken, er kanskje alternativt dagsverk et spennende alternativ. Husk at alternativt dagsverk er et like fullverdig arbeid som hvilken som helst annen jobb på OD-dagen, noe som også betyr at inntjeningssummen er den samme (300 for ungdomsskolen, 400 for VGS)
 Q: Hvordan fører vi skolekomitéregnskap?
A: Les alt om skolekomitéregnskap her
 Q: Hva er minsteprisen for et dagsverk?
A: Minsteprisen er 300,- for ungdomsskole, og 400,- for videregående.
 Q: Når er Internasjonal uke?
A: 12. - 23. oktober
 Q: Hva er OD?
A: Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen arrangeres på ungdomskoler og videregåendeskoler og består av informasjonskampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen, der man kan velge å jobbe en dag. Aksjonen er underlagt Elevorganisasjonen. Les mer her
 Q: Hva er IU?
A: Internasjonal Uke (IU) er ODs informasjonskampanje, som går over to uker og avsluttes med OD-dagen. Les mer her
 Q: Hvordan bestiller vi foredrag?
A: For å bestille foredrag må du logge inn på skolesiden (internvevet). Under fanen «foredragsbestilling» lager du en plan for foredrag på skolen, og sender den inn.
 Q: Vi har ikke fått materiell, hva gjør vi?
A: Materiellet sendes ut slik at det er fremme på skolene ca. en uke etter skolen melder seg på. Utsendingene begynner 1. september. Likevel ikke mottatt materiell? Kontakt oss på od@od.no

Klikk på spørsmålet i listen til venstre for å se svaret.
Dersom du ønsker å lukke svaret, klikk på spørsmålet igjen.

Har du andre spørsmål, send mail til od@od.no