Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Finne arbeidsgivere

På OD-dagen jobber de elevene som har lyst hos en arbeidsgiver, eller skaper sin egen arbeidsplass. For de fleste løser dette seg greit, men det er alltid noen elever som ikke finner seg jobb til OD-dagen. Da kan det være de trenger litt hjelp fra skolekomiteen eller kontaktlæreren. Informer elevene om at det er lurt å være tidlig ute med å finnes seg jobb.

Arbeidsgivere trenger av og til tid til å planlegge, derfor er det lettere å få jobber om man kontakter arbeidsgivere senest ti dager før OD-dagen.

Spør butikker og lokale bedrifter, eller hør i nabolaget om noen har noe hagearbeid eller annet arbeid de skulle ha gjort. En idé kan være å informere i lokalavisa om at elevene på deres skole trenger en jobb til OD-dagen. Dere kan også ringe store og lokale bedrifter og spørre om de har noe arbeid til elevene på skolen deres. Her kan man ofte få flere jobber av gangen. Jobbene dere får tak i bør dere samle i et dokument slik at dere har oversikt. Disse jobbene kan dere gi til elever som ikke finner seg jobb på egenhånd.

Arbeidsgivere kan også informeres om at de selv kan utlyse jobber


Obs! Hvis en arbeidsgiver har gitt dere en jobb er det viktig at noen tar den, eventuelt at dere tidlig gir beskjed til arbeidsgiver hvis ingen elever har mulighet til å ta jobben. For dem som ikke finner eller har lyst på en vanlig jobb, bruk kreativiteten! Man kan spille gitar på torget, ha loppemarked, selge hjemmebakte boller og mye mer. Så lenge man tjener inn minstesummen (300 kr for ungdomsskole, 400 kr for videregående skole), kan elevene jobbe akkurat hvor de vil. De må gjerne skape sin egen arbeidsplass! Obs! Hvis man tjener mer enn minstesummen, må man gi inn alle pengene man tjener. Det kan være både gøy og lærerikt å jobbe på OD-dagen. Oppfordre elevene til å gjøre noe de synes er spennende på OD-dagen!