Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Jobber i Buskerud:

Jobb i Forandringshuset Drammen! 

Forandringshuset er et kultur- og aktivitetshus for unge mennesker.

Som ansatte på Forandringshuset vil du, sammen med ni andre fra Drammen og omegn, jobbe med utvikling av tilbudet. Hva ville du fylt et hus for ungdom med?

Arbeidsdagen blant annet bestå av å analysere hvilke behov unge i det nærområdet de bor har. Arbeidsdagen vil være sammen med Forandringshusets ansatte.

Kontakt Forandringshuset Drammen på e-post kim@kfuk-kfum.no eller telefon 951 63 882

________________________________ 

Jobb i Buskerudbyen 

Buskerudbyen jobber med å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling. Et av satsingsområdene er «nullvisjonen» der all økning i privatreiser skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel eller gange.

For dagen ønsker vi hjelp til blant annet:

  • Sykkel - Etter piggdekkkampanje i 2017 er det mange tilbakemeldinger fra deltagerne som ikke er behandlet. Vi trenger hjelp til å skrive dette inn i et regneark slik at vi kan behandle de statistisk. (Ingen matte eller statistikk trengs på dagen.)

    Gange/Sykkel - Pakke brosjyrer til skolenes FAU om hvordan tilrettelegge for flere gående og syklende.

    Kollektiv - Fokusgruppe/idemyldring for å øke attraktiviteten på buss- og tog-reiser lokalt.

Kontakt trond@buskerudbyen.no eller telefon 90033710 for å søke jobben!

________________________________ 

Jobb som skredder en dag!

Vi trenger hjelp fra en som er godt kjent med å håndtere en symaskin og som derfor kan arbeide selvstendig med dette. Arbeidsoppgavene denne dagen er å sy mapper som vi kan ha materiell i, samt klippe og laminere materiell (bildekort og tekstkort).

Kontakt Norlights Montessoribarnehage på epost, barnashus@drmb.no, eller tlf. 45853448  for å søke på jobben!

Arbeidsdagen er fra 8-15:30.

________________________________ 

Diverse hagearbeid i Drammen

Søker to elever til hjelp med diverse forefallende arbeid i hagen!

Kontakt Vigdis Sørli på tlf. 970 05 030 for å søke på jobben!

________________________________ 

Diverse hagearbeid i Svelvik

Morten trenger hjelp fra to elever til årets OD

Kontakt mcs1@start.no for å søke jobben

________________________________