Internasjonal uke 15.-26. oktober 2018
OD-dagen 1. november 2018
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen

Jobber i Hedmark: 

Jobb for Ynglingen på Hamar!

Ynglingen søker seks elever til OD-dagen!

Ynglingen er et stort hus midt i Hamar sentrum. Bygget har mye aktivitet i løpet av en uke, så huset trenger en høstrengjøring! Arbeidsdagen vil inneholde bl.a generell vask innendørs, vask av kjøkken og rensing av stoler og sofa. Noe av dagen vil også gå til utearbeid som f.eks. å plukke søppel og klippe syrin. Det vil være en ansatt på huset som vil fungere som arbeidsleder.

For å søke på jobben ta kontakt med Hans Martin Vilberg på telefon 975 49 276 eller på e-post  hans.martin.vilberg@kfuk-kfum.no

________________________________ 

Bli med å utvikle et forandringshus på Hamar!

På Ynglingen i Hamar sentrum skal det utredes mulighet for et aktivitetshus med fokus på åpne og trygge fellesskap (les mer om hva det er på www.forandringshuset.no). Huset skal fylles med tilbud som det ellers i samfunnet er lite eller ingenting av fra før. For å finne de "hullene" som Forandringshuset Hamar skal tette, trenger vi hjelp fra de som er unge i dag. Dere veit best hva som allerede eksisterer og hvilke mulighet som bør finnes i Hamar.

Denne arbeidsdagen vil du dele med en gruppe bestående av ungdom fra Hamar og omegn. Bli med og påvirke Hamars framtid innen aktiv fritid, inkludering og samfunnsengasjement!

Dagen vil bli ledet av Hans Martin Vilberg, daglig leder i Hamar KFUK-KFUM, Ynglingen.

Det etterlyses 10 elever

For å søke på jobben ta kontakt med Hans Martin Vilberg på telefon 975 49 276 eller på e-post  hans.martin.vilberg@kfuk-kfum.no

________________________________